Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Janowicach

   

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej

 

Przedszkole 

The Konopnicka Primary School