Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Janowicach

 

   

 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej

 

Przedszkole 

The Konopnicka Primary School