Akcje, programy, przedsięwzięcia

w których nasza szkoła bierze udział:Nasza Szkoła otrzymała Certyfikat Wiarygodnej Szkoły Podstawowej


    Kategoria Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.

 


Klub Bezpiecznego Puchatka

W tym roku po raz kolejny uczniowie z klasy 1 brali udział w projekcie Klub Bezpiecznego Puchatka. Podczas zajęć  uczniowie poznawali zasady bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, w szkole, w drodze do szkoły , podczas wakacji oraz w wielu innych sytuacjach. Poprzez ciekawe ćwiczenia gry i zabawy uczniowie dobrze zapamiętali najważniejsze treści. Wynikiem tych działań były rozwiązane przez uczniów na stronie internetowej testy dotyczące bezpieczeństwa, które w znacznej większości zaliczyli na 100%. Mamy nadzieję, że poznane zasady na zawsze  pozostaną w ich pamięci i dzięki nim uczniowie będą dbać o własne i innych bezpieczeństwo.

/Ewelina Olejak/


Realizacja programu: "ELEMENTARZ KORCZAKA">>>


Szkoła z klasą 2.0

Otrzymaliśmy dyplom i wyrazy uznania za zrealizowanie projektu "Janowice w legendach i podaniach". Projekt ten został zaprezentowany w szkole i podczas Festiwalu Projektów programu Szkoła z klasą 2.0 w Warszawie. W słowach podsumowania podkreślono, że jego realizacja dała szeroki i wyraźny obraz zmian ku nowoczesnej edukacji, które w roku 2011-2012 dokonały się w naszej szkole. Doceniono, iż pomysł na zogniskowanie tematów projektów wokół jednego motywu - lokalnych legend, był doskonały. Połączenie nowych technologii z poznawaniem historii małej ojczyzny dało  imponujące efekty.

 


Klub Szkół UNICEF

W minionym roku szkolnym 2011-2012 nasza szkoła współpracowała z rganizacją UNICEF między innymi w ramach akcji „Okaż serce, pomóż i TY!”. Należymy też do Klubu Szkół UNICEF, w ramach którego jesteśmy na bieżąco informowani o aktualnych programach i najpilniejszych potrzebach ludzi nawet w najbardziej odległych zakątkach globu. W związku z tym organizacja UNICEF nagrodziła naszą szkołę dyplomem za współpracę w minionym roku szkolnym. Wierzę, że będzie to dla nas zachęta do niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

/Eliza Szeliga-Kraus/


DZIAŁANIA PODJĘTE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012


Jesteśmy SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW!

W naszej szkole działa wiele kół zainteresowań, a uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich w wielu dziedzinach. Wspólne wysiłki nauczycieli i uczniów sprawiły, że Ośrodek Rozwoju Edukacji przyznał nam zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.  Uzyskanie tego tytułu świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Nasza placówka została zaznaczona na ogólnopolskiej mapie szkół, dostępnej pod adresem: www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty

Jesteśmy dumni z faktu, że znajdujemy się na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów wśród 1388 szkół z całego kraju, 148 szkół województwa śląskiego, 7 szkół powiatu bielskiego (dane z 14.02.2012).


Góra grosza

Celem „Góry grosza” jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

W tym roku szkolnym akcja ta była wyjątkowo udana. Udało nam się zebrać rekordową górę grosza, bo aż 6.184 monet, które dały łącznie 43.483 grosze, czyli kwotę 434,83 zł!

Mamy nadzieję, że uczniowie będą nadal napełniać skarbonki, aby w przyszłym roku szkolnym kwota ta była jeszcze wyższa. Jednocześnie dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie w akcję i wierzymy, że dzięki zebranym groszom na twarzy niejednego dziecka pojawi się uśmiech J.

Program koordynuje opiekun Samorządu Uczniowskiego - Eliza Szeliga-Kraus


Przystąpiliśmy do projektu: „Szkoła z klasą 2.0”

To edukacja medialna w szkole, kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii. Program ten pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

W związku z tą akcją odbyła się szkolna debata na temat wykorzystania TIK - czyli powstał Kodeks 2.0 (czytaj więcej w aktualnościach, są tam też zdjęcia z debaty).

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Roku 2012 stworzyliśmy TIKowe świąteczne życzenia dla wszystkich uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół w całej Polsce oraz dla moderatorów i ekspertów akcji. Zostały one umieszczone na youtube >>>TIKowe świąteczne życzenia od ZSP Janowice>>>

 

Potem były prace nad projektami pod wspólnym hasłem: "Janowice w legendach i podaniach", które zmobilizowały bardzo wielu uczniów do działania, nawet tych, którzy początkowo wydawali się niezainteresowani. W realizację projektu, można powiedzieć, zaangażowała się cała szkoła, ale najważniejsze to to, że posługując się m.in. TIKiem uczniowie poznali zakątki Janowic i historię regionu, z którym się utożsamiają. Projekt: „Janowice w legendach i podaniach”  miał charakter interdyscyplinarny. Celem jego było poszerzenie wiedzy w dziedzinie regionalizmu, poznanie tekstów epickich regionu, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce, pisanie scenariuszy do wybranych tekstów, aktorskie zagranie ich i udokumentowanie wszystkich działań za pomocą filmów, zdjęć, prezentacji, opublikowanie w Internecie czyli wykorzystanie narzędzi TIK w praktyce.

 

Ilość podjętych działań jest tak duża, że niezbędnym stało się stworzenie nowej zakładki w celu podzielenia sie osiągnięciami. Zapraszamy do zapoznania sie z nią>>>

Program koordynuje mgr Danuta Uniwersał


Realizujemy projekt edukacyjny: „Owce w Sieci”

Jest to propozycja edukacyjna adresowana nie tylko dla najmłodszych internautów. Kreskówki stanowią atrakcyjne narzędzie edukacyjne. Ich akcja rozgrywa się w górach, na hali, gdzie obserwujemy perypetie mądrego bacy, naiwnego Jaśka, dzielnego gajowego, niewinnych owiec i baranów oraz złych wilków. Kreskówki odwołują się do motywów ludowych, bohaterowie przytaczają tradycyjne porzekadła, posługują się gwarą i korzystają z mediów elektronicznych. Opowieści odzwierciedlają współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń online.
Projekt „Owce w Sieci” dostępny jest w różnych wersjach językowych na stronie: www.sheeplive.eu

Projekt realizowany jest w szkole na lekcjach informatyki i koła komputerowego.

Zachęcamy do odwiedzania tej strony nie tylko uczniów, ale i rodziców.

Opiekun projektu: Danuta Uniwersał


„Klub Bezpiecznego Puchatka”

    Wzorem ubiegłego roku, nasi pierwszacy przystąpili do programu edukacyjnego, którego celem jest poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Program przygotowany jest przez firmę Maspex, markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzieciom zostaną przekazane niezbędne informacje o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i domu. Do współpracy zostaną zachęcenie również rodzice.

Strona internetowa akcji: www.bezpiecznypuchatek.pl

Program koordynuje wychowawca klasy I – mgr Eliza Szeliga-Kraus


„Okaż serce – pomóż i Ty!”

    Róg Afryki dotknęła największa od 20 lat klęska głodu, zagrażająca życiu ponad 12 milionów ludzi. Według danych UNICEF ponad 2 miliony dzieci jest niedożywionych i wymaga natychmiastowej pomocy. Sytuacja może się pogorszyć ze względu na spodziewany wybuch epidemii cholery.
UNICEF prowadzi w regionie kompleksową pomoc humanitarną: dostarcza żywność terapeutyczną leki i szczepionki zapobiegające chorobom, zapewnia dostęp do czystej wody.

Nasza szkoła przyłączyła się do zbiórki. Datki można wrzucać do specjalnej skarbonki znajdującej się na parterze obok plakatu.

Program koordynuje opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Eliza Szeliga-Kraus

DZIAŁANIA PODJĘTE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011


BEZPIECZNE WAKACJE

Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję społeczną „Bezpieczne Wakacje 2011”. Akcja adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem. Akcja prowadzona jest we współpracy ze szkołami, wydziałami oświaty gmin, kuratoriami, komendami Policji i Straży Pożarnej, w oparciu o materiały udostępnione nam przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zapraszamy na stronę internetową: www.BezpieczneWakacje.pl


„Szkoło, POMÓŻ I TY”

Tegoroczna akcja fundacji „Pomóż i Ty”, stawia za cel pomoc kilkunastu podopiecznym z wadami słuchu, poprzez zbiórkę środków finansowych na zakup aparatów słuchowych. Nasza szkoła włączyła się do akcji poprzez rozprowadzanie cegiełek wśród uczniów. Każda z nich została zakupiona za minimum 1 zł i w sumie udało nam się zebrać 100 zł. Cegiełki można nadal kupować u pań Barbary Nycz i Elizy Szeliga-Kraus. Wszystkim, którzy wspomogli akcję serdecznie dziękujemy!

Akcją opiekują się pani Barbara Nycz i pani Eliza Szeliga-Kraus


„Góra grosza”

Jak co roku nasza szkoła włączyła się do akcji „Góra grosza”, której cele organizatorzy akcji (Towarzystwo Nasz Dom) definiują następująco:

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. W tym roku szczególnie chcielibyśmy skupić się na przyspieszeniu reformy domów dziecka przez pomoc w tworzeniu małych domów dla osieroconych dzieci, w których realizowane są intensywne programy ,pracy z rodzinami dzieci, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i plan pomocy ich rodzinom (...).

Już od dziesięciu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W tym roku udało nam się łącznie zebrać 189 złotych i 16 groszy, łącznie 2256 monet.

Mamy nadzieję, że uczniowie będą nadal napełniać skarbonki, aby w przyszłym roku szkolnym kwota ta była jeszcze wyższa.

Program koordynuje opiekun Samorządu Uczniowskiego - Eliza Szeliga-Kraus


Otrzymaliśmy dyplom uczestnictwa w akcji „Baw się i bądź bezpieczny”

W ubiegłym roku szkolnym zaangażowaliśmy się w akcję „Baw się i bądź bezpieczny”. Zgodnie z jej założeniami w każdej klasie odbyły się lekcje profilaktyczne, dotyczące bezpiecznej zabawy zarówno w szkole, jak i w domu. Na korytarzach można też spotkać plakaty, które wciąż mają nam przypominać, co robić, by zabawa zawsze była bezpieczna zarówno dla nas, jak i dla osób z naszego otoczenia.

W tym roku otrzymaliśmy dyplom uczestnictwa w akcji „Baw się i bądź bezpieczny”, który został nam przyznany dzięki różnorodnym działaniom profilaktycznym, które podjęli wychowawcy i pozostali członkowie naszej szkolnej społeczności.


„Klub Bezpiecznego Puchatka”

Nasi pierwszacy przystąpili do programu edukacyjnego, którego celem jest poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Program przygotowany jest przez firmę Maspex, markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzieciom zostaną przekazane niezbędne informacje o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i domu.

Strona internetowa akcji: www.bezpiecznypuchatek.pl


Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły bez przemocy”

W ubiegłym roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim programie „Szkoła bez przemocy”. Program prowadzi 17 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange oraz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy. W związku z zaangażowaniem w ten program  nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły bez przemocy”.

/Elżbieta Żmij/


Niezwykle miło nam poinformować, że uczestnicząc w programie "Szkoła Bezpiecznego Internetu" otrzymaliśmy  prestiżowy certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu. Został on nadany naszej placówce na okres 3 lat.

    Aby w naszej szkole dzieci w sieci Internet zawsze czuły się bezpiecznie, nadal będziemy podejmować działania na polu profilaktyki bezpieczeństwa internetowego.

Wskazówki i porady dla dzieci i rodziców >>>czytaj!

oraz

Zapraszamy do śledzenia naszych działań>>>

Program koordynuje nauczyciel informatyki - Danuta Uniwersał

 

DZIAŁANIA PODJĘTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010


BAW SIĘ I BĄDŹ BEZPIECZNY!

Nasza szkoła zaangażowała się w akcję edukacyjną : „Baw się i bądź bezpieczny”. To już kolejna akcja mająca na celu dbanie o dobro dzieci, poprzez podwyższenie ich świadomości dotyczącej otaczającego ich środowiska.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, bowiem najmłodsze dzieci są najczęstszymi ofiarami różnego rodzaju wypadków. To właśnie z powodu wypadków każdego roku w Polsce ginie najwięcej dzieci.

Celem projektu jest przekazanie dzieciom wiedzy o tym:

-jak dbać o własne bezpieczeństwo,

-jak unikać sytuacji ryzykownych,

-jak poradzić sobie w sytuacji, gdy już dojdzie do wypadku.

Są to niezwykle istotne zagadnienia, zwłaszcza w okresie zbliżających się wakacji.

  „Baw się i bądź bezpieczny!” jako ogólnopolska kampania edukacyjna UNICEF została objęta patronatem przez Ministerstwo Zdrowia. Partnerem projektu jest WHO (Światowa Organizacja Zdrowia).

Program koordynuje opiekun Samorządu Uczniowskiego - Eliza Szeliga-Kraus


Szkoła Bezpiecznego Internetu

Przystąpiliśmy do programu "Szkoła Bezpiecznego Internetu" – czyli rozpoczęliśmy starania o przyznanie naszej szkole prestiżowego certyfikatu Szkoły Bezpiecznego Internetu. Informacje na

http://www.szkolabezpiecznegointernetu.pl/

Certyfikat ten może uzyskać szkoła w Polsce, która podejmuje walkę o bezpieczeństwo wychowanków w sieci.

 

Internet jest przydatnym do nauki, pracy i zabawy narzędziem. Niestety, jak każde narzędzie może być używane do dobrych jak i złych działań. Warto wiedzieć, jakie występują w nim zagrożenia i jak się zachować, kiedy na nie natrafimy.

Aby zapobiegać tym zagrożeniom uczniowie naszej szkoły na lekcjach informatyki, koła komputerowego oraz lekcjach wychowawczych zostaną zapoznani z materiałami tego programu.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań>>>

Znajomość zasad bezpieczeństwa w sieci nie powinna być nam obca:

"Bądźcie rozsądni - surfujcie bezpiecznie"

Program koordynuje nauczyciel informatyki - Danuta Uniwersał


"Szkoła bez przemocy"

Nasza Szkoła zgłosiła swój udział do IV edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Program prowadzi 17 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange (dawniej Fundacja Grupy TP). Od 2009 r. do grona organizatorów dołączył Partner Programu – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. 
Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. W działaniach Programu biorą udział wszystkie szkoły, które do niego przystąpiły. 

Motywem przewodnim, który towarzyszy nowej edycji „Szkoły bez przemocy” jest wolontariat rozumiany jako bezinteresowne poświęcanie wolnego czasu i wysiłku na rzecz innych. Szkoła ma być miejscem przyjaznym, bezpiecznym i inspirującym do konstruktywnych i bezinteresownych działań, co wymaga współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli.

Od 1 stycznia do 15 kwietnia 2010 w naszej szkole będzie realizowany projekt napisany przez panie Barbarę Nycz i Elżbietę Żmij, w ramach konkursu na najlepsze  projekty wolontaryjne. Celem konkursu jest zaangażowanie członków społeczności szkolnych do działania na rzecz innych osób, instytucji, idei. Chcemy pokazać jak wiele dobrego można zrobić dla innych, dobrze się przy tym bawiąc i rozwijając swoje umiejętności. Dzięki wolontariatowi nie tylko ułatwiamy innym codzienne życie, ale także precyzujemy swoje zainteresowania i szukamy pomysłu na życie.

Szczegółowe informacje o programie na stronie www.szkolabezprzemocy.pl

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem „Szkoły bez Przemocy” /obrazkowy jest rozwieszony w szkole/.

W związku z powyższym uczniowie klasy szóstej postanowili napisać list otwarty do wszystkich ludzi. Zachęcamy do jego przeczytania >>>kliknij tutaj

Program koordynują nauczyciele: Elżbieta Żmij i Barbara Nycz 


„Szkoła z prawami dziecka”

    Każde dziecko ma swoje prawa, których zarówno dzieci, jak i dorośli, muszą przestrzegać. Prawa te gwarantuje Konwencja o Prawach Dziecka, uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989 roku. Niestety, nieznajomość lub pobieżna znajomość tego dokumentu jest dość powszechna zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, a to w konsekwencji może prowadzić do wielu nadużyć.

    Nasza szkoła postanowiła włączyć się do programu Szkoła z prawami dziecka”, organizowanego pod patronatem UNICEF.

    W ramach akcji w szkole pojawiły się plakaty, na których można wyczytać podstawowe prawa dzieci, podane w formie przyjaznej uczniom.

Z okazji XX rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, 20.11.2009 r. w naszej szkole odbędzie się happening „Drzewko Praw Dziecka”.

    Ponadto we wszystkich klasach odbywają się specjalne zajęcia edukacyjne, których celem jest przybliżenie dzieciom ich praw i obowiązków tak, aby w oparciu o zdobytą wiedzę mogły właściwie oceniać trudne sytuacje i odpowiednio reagować.

Wierzymy, że prowadzona akcja trafi zarówno do dzieci, jak i dorosłych, a zdobyta dzięki niej wiedza i świadomość pozostaną na długo cennymi drogowskazami właściwego postępowania dla poszanowania godności każdego człowieka – tego starszego i tego młodszego.

Program koordynuje opiekun Samorządu Uczniowskiego - Eliza Szeliga-Kraus


"Owoce w szkole"

Nasza placówka przystąpiła do programu "Owoce w szkole" finansowanego przez Unię Europejską. Program ten będzie realizowany w I półroczu roku szkolnego 2009/10, a ma na celu wpajanie uczniom zdrowych nawyków żywieniowych. Zachęcamy wszystkie dzieci klas: pierwszej, drugiej i trzeciej do codziennej porcji witaminy.

19 października w naszej szkole rozpoczęła się akcja "Owoce w szkole", w której biorą udział uczniowie klas: I - III.Pierwszymi owocami i warzywami jakie dostały dzieci były soczyste gruszki i kawałki rudej marchewki. Dzieci zajadały się nimi ze smakiem, głośno przy tym chrupiąc. Pamiętajmy z okazji tej akcji o słowach piosenki: "wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki" zachęcając przy tym do spożywania warzyw i owoców nie tylko w murach szkolnych, ale wszędzie.

   


Natura w praktyce edukacja młodzieży w terenie

Projekt „Natura w praktyce – edukacja młodzieży w terenie” skierowany jest do młodzieży szkolnej, uczęszczającej do szkoły podstawowej i gimnazjum. Realizacja odbywa się w oparciu o partnerstwo z Nadleśnictwem Ustroń. Zadanie realizowane jest dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Program edukacyjny przewiduje wyłącznie zajęcia w terenie, prowadzone w czasie zajęć lekcyjnych. Szkolenia są tematycznie związane z funkcją lasów w środowisku naturalnym oraz pogłębiająca się degradacją lasów Beskidu Śląskiego. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów pracujących w Nadleśnictwach i trenerów Fundacji Habitat Foundation Group wspomagających proces dydaktyczny. Ważną rolę opiekunów odegrają nauczyciele przedmiotów przyrodniczych prowadzący zajęcia w szkołach. Projekt zapewnia transport, poczęstunek, materiały edukacyjne oraz serwis fotograficzny.