AKTUALNOŚCI             powrót


Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.

Jak co roku 11 listopada, obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli nasz kraj wyzwolił się spod panowania zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Przez ponad wiek Polska nie istniała na mapie świata. Żył jednak naród, jego kultura i obyczaje.

Aby uczcić Święto Narodowe w naszej gminie odprawiona została uroczysta msza święta z udziałem władz, mieszkańców oraz pocztów sztandarowych. Naszą szkołę godnie reprezentowali: Poczet Sztandarowy w składzie Julia Kut, Aleksandra Mędrala i Witold Chromik oraz pani dyrektor Urszula Kal i opiekun pocztu pani Elżbieta Żmij. Po zakończeniu mszy wszyscy udali się pod Urząd Gminy, gdzie odbyły się główne uroczystości przy pomniku "Tym, co życie oddali Polsce" pod którym złożono biało-czerwone kwiaty.

/p.Elżbiera Żmij/


Akademia z okazji Święta Niepodległości
10 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 99.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na samym początku został wprowadzony sztandar, odśpiewano hymn oraz przypomniano znaczenie słów niepodległość, patriotyzm i ojczyzna.
Następnie występujący zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom opowieść o trudnej historii naszego kraju. Młodzi artyści uświetnili uroczystość znanymi pieśniami („Przybyli ułani pod okienko”, „Piechota”, „ Miły Wodzu mój”), którym towarzyszyła ciekawa choreografia.

Zanim uczniowie rozeszli się do klas, rozdane zostały nagrody.
Pani Dyrektor przekazała podziękowania Annie Sawkiewicz i Aleksandrze Niemczyk za udział w konkursie „List do Taty”.
Następnie Jolanta Kuczyńska wręczyła nagrody wszystkim uczestnikom konkursów (indywidualnych i zbiorowych) na plakat „Pomocna dłoń” i na wiersz „Pomaganie jest fajne”.
Przewodnicząca SU -Julia Wójcik wręczyła słodkie upominki za prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę niepodległościową.
Na sam koniec wszyscy obecni w radosnym nastroju odśpiewali żołnierską pieśń, pt. „Pieśń o Wodzu miłym”.
W akademii udział wzięli piątoklasiści, 2 uczennice z klasy czwartej i 4 z klasy szóstej. Akademię przygotowała p. J. Kuczyńska przy współpracy p. M. Piekarskiej i A. Makuchowskiej.

/p. Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Byliśmy na musicalu: „Opowieści z Narnii”
Uczniowie klas 4 i 5 mieli przyjemność oglądania, wysłuchania musicalu zaprezentowanego przez Teatr Muzyczny Forte „Opowieści z Narnii”. O spektaklu można przeczytać na stronie : http://teatrmuzycznyforte.pl/portfolio/opowiesci-z-narnii/
Uczniom najbardziej podobały się efekty świetlne, dźwiękowe, postać fauna Tumnusa, scenografia.
Dzięki Radzie Rodziców, która opłaciła autokar, mogliśmy kolejny raz uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym. Przed nami jeszcze jedno w tym roku, „Alicja w krainie czarów” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.

/p. Jolanta Kuczyńska/


KABOOM - uczniowie klas 1-3 eksperymentują

W środę 8 listopada odbyły się 2 zajęcia UniKids dla klas 1-3. Dzieci znowu eksperymentowały, tym razem Panie prowadzące pokazały 2 doświadczenia - ” LAMPA LAWA”, oraz wybuchający „WULKAN Z PIANY”. Dzieci bardzo zaangażowane, odkrywały tajniki nowych doświadczeń, a uśmiech na ich twarzach bezcenny :). Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia, a to już za miesiąc.

/p. Ewelina Moczek/

Zdjęcia>>>


Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu w akcji!
Od 7 listopada rozpoczęliśmy sprzedaż toreb, które mają zastąpić jednorazowe opakowania foliowe. Dziękuję: Bartoszowi Michulcowi, Jakubowi Portasińskiemu i Julii Zolich, że poświęcili swój wolny czas, by sprzedawać torby, które cieszyły się ogromną popularnością. Do tej pory udało nam się zebrać około 600 zł. Pieniądze zostaną przekazane na dobroczynny cel.
Torby są szyte społecznie przez uczennice Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach oraz p. Bogusławę Mojeszczyk- Zolich z materiału podarowanego przez p. Katarzynę Jordanek.
Dziękujemy!

/Jolanta Kuczyńska, Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>

                    Piszą o nas na stronie>>>


Lektura inaczej, czyli „Sposób na Alcybiadesa”
Szóstoklasiści na lekcji języka polskiego wcielili się w role sędziego, prokuratora, obrońcy, winnych oraz ławników. Celem rozprawy było określenie, czy bohaterowie lektury (z Ciamciarą na czele) zasługują na karę za stosowanie „sposobu” na nauczycielach. Dodajmy, że tzw. „sposób” na nauczycieli okazał się „sposobem” na uczniów, którzy od czasu stosowania go poszerzyli swoją wiedzę z dziedziny historii i nie tylko.
Uczniowie przyjmując role, musieli wykazać się wiedzą oraz umiejętnością argumentowania, z czym poradzili sobie wyśmienicie.
Nic tak dobrze nie uczy, jak przykład i działanie. Lekcja bardzo się podobała, a grający odkryli w sobie nowe talenty. Oskarżeni zostali pouczeni.

/p. Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Pasowanie na czytelników


24 października uczniowie klasy pierwszej odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Janowicach. Była to niezwykła wizyta, podczas której każdy pierwszoklasista złożył uroczyste ślubowanie i został pasowany na czytelnika przez panią bibliotekarkę.

Dzieci poznały bibliotekę, jej zbiory, regulamin oraz zasady poszanowania książek.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały zakładki, które stanowią wspaniałą zachętę do dalszej nauki czytania.

/p. Natalia Wójcik/

Zdjęcia>>>


Współpraca miedzy szkołą a przedszkolem
Wzorem ubiegłych lat w naszej szkole uczniowie klas starszych po skończeniu lekcji czytają młodszym kolegom z przedszkola różnego typu bajki w uzgodnieniu z wychowawcą grupy. W tym roku uczniowie czytają przygody z serii „Franklin”. Czytać może przedszkolakom każdy, kto wyrazi na to chęć. Ten sposób darowania kilku chwil młodszym sprawia, że zacieśniają się więzy między obecnymi a przyszłymi uczniami i szkoła dla przyszłych pierwszoklasistów nie jawi się jak wielka niewiadoma. Uczniowie za to, dzieląc się czasem, dostrzegają podziw w oczach przedszkolaków i odczuwają satysfakcję z poświęcenia czasu innym.

Szkolny Klub Wolontariatu - opiekun: Jolanta Kuczyńska

Zdjęcia>>>


Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Tytuł projektu: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina.

Projekt skierowany do
254 uczniów i 29 nauczycieli szkół podstawowych w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.

Celem głównym projektu
jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 29 nauczycieli w Gminie Bestwina.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:
● rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów szkół objętych wsparciem,
● rozwinięcie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi,
● pomoc uczniom z problemami edukacyjnymi poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
● wyposażenie szkół objętych wsparciem w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.

Projekt będzie realizowany w okresie od września 2017 do czerwca 2019 roku.


Wykrywamy witaminę C i nie tylko...
Siódmoklasiści na lekcji biologii w celu poznania ważnych dla naszego organizmu składników pokarmowych wykonywali doświadczenia na wykrywanie skrobi, tłuszczów w pokarmach pochodzenia roślinnego oraz nauczyli się jak można wykryć witaminę C w soku z cytryny. Formułowali problemy badawcze, stawiali hipotezy, wyciągali wnioski z danego doświadczenia.
Wzorowo przygotowali się do zajęć i ostrożnie posługiwali się materiałami doświadczalnymi. Każdej grupie udało się uzyskać prawidłowy wynik doświadczenia.

/p. Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>


Formy ochrony przyrody - lekcja z metodą aktywizującą.
Uczniowie klasy piątej na lekcji przyrody poznali formy ochrony przyrody takie jak: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody i pomnik przyrody. Dostrzegli ważność tworzenia takich obszarów. Pracując metodą piramidy priorytetów stworzyli spośród wielu pomysłów listę najważniejszych zasad zachowania się na terenie obszaru chronionego. Dzieci wykazały się bardzo dużą wiedzą i pomysłowością.

/p. Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>


Szkoła Dobrego Wychowania


   
Ruszyła realizacja zadań, które mamy do wykonania w konkursie. W klasach odbyły się spotkania z panią pedagog na temat savoir vivre, czyli zasad dobrego wychowania. W trakcie zajęć uczniowie stworzyli postać kulturalnego ucznia (niektórzy stwierdzili: idealny – nierealny) oraz Kodeks Dobrego Zachowania. Na ich podstawie zostanie opracowany Szkolny kodeks. W ten sposób zostanie zrealizowane pierwsze zadanie.
Jestem pewna, że uda nam się wspólnie sprawić, iż w naszej szkole realnie będziemy stawać się idealnie kulturalni. Wszystko w naszych rękach!

/Koordynator konkursu - Agnieszka Czerwińska/

Zdjęcia>>>


Zajęcia integracyjne w klasie czwartej

 

Wkraczając w nowy etap edukacyjny uczniowie klasy IV brali udział w ciekawych zajęciach integrujących zespół. W trakcie różnorodnych zabaw i ćwiczeń poznali lepiej swoich kolegów i siebie samego. Była to wielka frajda dla uczniów.

/p. Agnieszka Czerwińska/


Kulturalny czwartek klasy siódmej
26.10.2017 roku siódmoklasiści uczestniczyli aż w dwóch wydarzeniach kulturalnych.
Rano mieli przyjemność oglądnięcia spektaklu „Balladyna” w Teatrze Lalek „Banialuka”, a po powrocie do Janowic, wystawy prac w Bibliotece Publicznej, portrecisty, pana Zbigniewa Popadiucha. O wystawie, pracach i autorze portretów opowiedziała nam p. Alicja Englert. Uczniowie w wielu pracach rozpoznali twarze znanych bielszczan.
Dziękujemy Radzie Rodziców za pokrycie kosztów przewozu.

/p. Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


„Wichura” – koło teatralne na szkolnej scenie
W czwartek uczniowie koła teatralnego wystąpili przed swoimi kolegami z klas 4-7w przedstawieniu „Wichura”, które powstało w wyniku połączonych prac Szkolnego Klubu Wolontariatu ze szkolnym kołem teatralnym. Scenariusz został napisany w oparciu o prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce 12-13 sierpnia 2017 roku, a dotyczyły kataklizmu, który przeszedł nad Polską i spowodował ogromne straty i śmierć aż 5 osób.
„Sztuka” miała na celu szerzenie idei solidarności i bezinteresownej pomocy z 
potrzeby serca. Wszystkim bardzo się podobała, została omówiona na lekcjach.
Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała aktorom i opiekunowi koła, zwróciła też uwagę na to, że takie kataklizmy mogą zdarzyć się wszędzie. Tym razem nas ominęły, dlatego warto pomóc tym, którzy nie mieli tyle szczęścia co my.

/opiekun koła: Jolanta Kuczyńska (scenariusz, reżyseria)/

Zdjęcia>>>


Współpraca klasy 5- tworzenie plakatu
Piątoklasiści uczą się współpracy przy każdej możliwej okazji. Tym razem wspólnie pracowali przy tworzeniu plakatu „Pomocna dłoń”.

/p. Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Doświadczenia przyrodnicze – Badamy właściwości magnesów.


Na lekcji przyrody szóstoklasiści badali właściwości magnesów oraz ich wzajemne oddziaływanie, a także oddziaływanie na różne przedmioty. Pracowali z magnesami sztabkowymi, podkowiastymi oraz swoimi które przynieśli na lekcję. Poznali budowę magnesu oraz jego praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym.
Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i pracowitością.

/p. Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>


 

Plakat: „Pomocna dłoń” i wiersze „Pomaganie jest fajne”
Miesiąc ( 11.09 - 11.10) w naszej szkole trwał konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”. Wzięli w nim udział uczniowie klas 1-7. Prace wykonane mogły być indywidualnie lub zespołowo/klasowo. Technika wykonania oraz format były dowolne
W tym samym czasie miał miejsce także ogólnoszkolny konkurs na opowiadanie/wiersz pod hasłem: „Pomaganie jest fajne”. Najlepsze prace stworzyli uczniowie klas młodszych.
Zanim prace zostały stworzone, nauczyciele wychowawcy przeprowadzili na swoich lekcjach pogadanki na temat niesienia pomocy, rodzajów pomocy oraz uczuć z niesieniem jej związanymi.
        Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej akademii 10.11.2017 r.

/p. Jolanta Kuczyńska (organizator)/

Zdjęcia>>>


Idzie lasem Pani Jesień
Korzystając z nadejścia Złotej Polskiej Jesieni wybraliśmy się na krótką wycieczkę do pobliskiego zagajnika. Podziwialiśmy niezwykłe barwy w które przystroiły się drzewa, wsłuchiwali w odgłosy lasu i oddychaliśmy pełną piersią. Drugoklasiści udowodnili, że świetnie znają tematykę dotyczącą ochrony przyrody, doskonale wiedząc, że należy ją chronić i że w lesie nie wolno zostawiać śmieci, rozpalać ognisk, płoszyć zwierząt, hałasować. Była to kolejna dobra okazja do rozbudzenia zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych. Poznawaliśmy przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Podzieleni na małe zespoły dzieci szukały rzeczy o które prosiłam, a więc „coś czerwonego”, „coś twardego” „coś miękkiego”, „coś zielonego”. Uczniowie wykazali się niezwykłą spostrzegawczością i kreatywnością przynosząc skarby lasu.

„Ale było fajnie pani Elu” – Weronika podsumowała naszą małą wyprawę.

/p. Elżbieta Żmij/

Zdjęcia>>>


Wspólnie możemy więcej, czyli wolontariat i ekologia!
Wspólne działania Szkolnego Klubu Wolontariatu ZSP Janowice oraz uczniów Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach pozwoliły z podarowanego przez p. Katarzynę Jordanek materiału uszyć kilkadziesiąt toreb. Torby są także wynikiem wspólnego działania klubu z kołem przyrody, gdyż szycie toreb z materiału miało być elementem akcji: „STOP foliowym jednorazówkom!” . Materiałowe torby mają zastąpić foliowe jednorazówki i reklamówki i tym samym ochronić naszą planetę przed niepotrzebnymi śmieciami.
Kolejnym etapem naszych wspólnych działań będzie zachęcenie do kupienia opisanych toreb. Część z nich wolontariusze będą mogli przyozdobić według własnego pomysłu. Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać mieszkańców gminy Bestwina i okolic, że nasze torby świetnie nadają się na zakupy przedświąteczne, a nawet na prezent.
Zebrane pieniądze przekażemy na cel dobroczynny, o czym poinformujemy.
Ogromne podziękowania kierujemy na ręce Pani Katarzyny Jordanek, która sama wyszła z inicjatywą podarowania nam materiałów oraz Uczniom z Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, którzy zgodzili się torby uszyć w wolnym czasie. Dziękuję też wszystkim Paniom, które wyraziły chęć pomocy w szyciu toreb.

/p.Jolanta Kuczyńska, p. Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>


Leśne przygody klasy 3
Jesień to doskonały czas na spacery, podziwianie piękna przyrody i utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez obserwacje. Ponieważ pogoda w ostatnim czasie była sprzyjająca klasa 3 postarała się to wykorzystać i odwiedziła zagajnik w pobliżu szkoły oraz wybrała się na dłuższy spacer do lasu. Uczniowie przypomnieli sobie nazwy poznanych drzew liściastych i iglastych oraz ich cechy charakterystyczne, po których można je rozpoznać. Przyglądali się dokładnie wszystkim warstwom lasu i wyszukiwali ich mieszkańców. W lesie mieli okazję zobaczyć paśnik i porozmawiać o tym jak ważne jest aby pomagać zwierzętom przetrwać okres zimowy. Jeden z uczniów miał takie szczęście, że podczas podglądania mieszkańców najniższej z warstw lasu znalazł króla grzybów - borowika szlachetnego, ale przyjemne było także oglądanie grzybów trujących, które czarują swoją szatą. Uczniowie mieli również okazję przyglądnąć się jakich zniszczeń w lesie dokonały ostatnie wichury i nie mogli uwierzyć, że to wiatr połamał tak ogromne drzewa, a inne wyrwał z korzeniami. Oczywiście podczas spaceru dzieci rozwijały się również ruchowo pokonując naturalne przeszkody terenowe: przeskakiwali przez mały strumyk, przechodzili nad powalonym drzewem i przedzierali się przez warstwę podszytu.

/p.Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>


Poznaj Stachu po smaku i zapachu.
Na zajęciach z edukacji przyrodniczej uczniowie klasy 3 omawiali tematykę związaną z roślinami uprawnymi, zbożami i owocami. Oprócz wiedzy teoretycznej trzeba było sprawdzić się w praktyce co wcale nie było takie łatwe. Uczniowie mieli bowiem za zadanie rozpoznać wybrane warzywa i owoce po zapachu i dotyku. Pomimo, że niektóre warzywa wydawały się nie do odgadnięcia wszyscy świetnie się przy tym bawili. Na zakończenie zajęć wszyscy mieli okazję skosztować białej odmiany arbuza wyhodowanej w ogródku jednego z ich kolegów. Okazało się, że to również było zaskakujące doświadczenie ponieważ arbuz miał wygląd taki jak wszystkie inne arbuzy, ale smakował podobnie do melona.

/p.Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>


Rozpoczęliśmy wyjazdy do kina
10. października odbył się pierwszy w tym roku szkolnym wyjazd do kina. W liczbie 20 osób pod opieką p. Teresy Maroszek i p. Agnieszki Czerwińskiej wyruszyliśmy we wtorkowe popołudnie, aby w ciekawy sposób i w miłym towarzystwie spędzić czas. Tym razem byliśmy na bajce „My Little Pony”. Tradycyjnie po seansie zdążyliśmy przekąsić coś dobrego, a potem na przystanek i autobusem do Janowic, gdzie już oczekiwali nas Rodzice. Wszyscy wrócili troszkę zmęczeni (to w końcu cały dzień poza domem), ale również jak zawsze zadowoleni. Oczywiście już są pytania o następny wyjazd! Pewnie w listopadzie. Na następny wyjazd pierwszeństwo będą miały osoby, które nie były w październiku.

/Organizator wyjazdu - p. Agnieszka Czerwińska/


Konkurs na portret nauczyciela rozstrzygnięty
12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji spotkaliśmy się na okolicznościowej akademii, podczas której odbyło się rozdanie nagród uczniom, którzy zwyciężyli w konkursie plastycznym na portret nauczyciela. Prace wszystkich dzieci były piękne i bardzo trudno było wyłonić trzy najlepsze prace, dlatego aż pięć osób zostało nagrodzonych. Nagrody otrzymali: Amelia Pycia, Joanna Murawska, Wojciech Pycia, Aleksandra Redosz, Zuzanna Goryl.
Serdecznie gratulujemy!

/p. Natalia Wójcik/

Zdjęcia>>>


Święto Edukacji Narodowej
   
12 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy 3 wraz ze starszymi kolegami z Samorządu Uczniowskiego przygotowali z tej okazji zbiór krótkich scenek z życia szkolnego przedstawionych w ”krzywym zwierciadle uśmiechu”. Chociaż w realnym życiu również często zdarza się, że uczniowie wymyślają tysiące wymówek, żeby tylko usprawiedliwić brak zadania lub nieprzygotowanie do zajęć albo udzielają zabawnych odpowiedzi na pytania. Najważniejsze jednak jest to, że wykazują się przy tym dużą kreatywnością, a o to przecież chodzi w nauczaniu. Występ uświetniły również piosenki śpiewane przez wszystkich uczniów z klas 4 – 7 przygotowane pod opieką pani Anny Makuchowskiej. Były to utwory pt: „Awans”, „Samba dla pani” i „Życzenia”. Jednak najciekawszym punktem programu był moment, w którym uczniowie z klasy 7 zagrali utwór „Sto lat” dla wszystkich nauczycieli na muzycznych rurach. Na zakończenie uczniowie wręczyli wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane ozdobne kartki z podziękowaniami za trud i zaangażowanie wkładane w pracę i nauczanie każdego dnia.

p. Ewelina Olejak

Zdjęcia>>>

 

W tym dniu zostały również wręczone Nagrody Wójta Gminy Bestwina dla nauczycieli>>>


Wycieczka do zagajnika
10 października uczniowie klasy pierwszej wybrali się do pobliskiego zagajnika, by przyjrzeć się rosnącej tam roślinności. Szczególną uwagę zwróciliśmy na drzewa i różnice między nimi. Dzieci wspomagając się lornetką i lupą - by nie umknął żaden szczegół - oglądały igły i liście drzew, zaobserwowały również, że liście poszczególnych okazów różnią się od siebie. Uczniowie uchwycili także, że pnie drzew różnią się kolorem oraz fakturą kory. Na zakończenie naszej wycieczki poszukiwaliśmy oznak jesieni, a znalezione skarby zabraliśmy do szkoły.

/p. Natalia Wójcik/

Zdjęcia>>>


Wyniki konkursu „Wiedza o drzewach”.
   
Wspaniałą znajomością drzew wykazali się uczniowie klasy piątej, szóstej i siódmej. Uczestnicząc w szkolnym konkursie przyrodniczym potrafili rozpoznać drzewa po ich pokroju, opisie oraz rozwiązać krzyżówkę dendrologiczną. Najwięcej punktów uzyskali Piotr Barut kl.5, Marek Jordanek kl.7, Aleksandra Niemczyk kl.6.

Gratulujemy!

/p.Sylwia Zagata/


Smaczna i zdrowa sałatka owocowa!
   
Uczniowie klasy pierwszej wiedzą, że owoce są zdrowe i zawierają dużo witamin, dlatego na zajęciach postanowiliśmy zrobić sałatkę owocową. Każde dziecko przyniosło do szkoły niezbędne przybory i ulubione owoce. Tego dnia na stolikach pojawiły się: jabłka, banany, gruszki, brzoskwinie i inne pyszności, które dzieci kroiły pamiętając o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem. Samodzielne przygotowywanie posiłku przyniosło dzieciom wiele satysfakcji, a efekty końcowe apetycznie wyglądały i wspaniale smakowały!

/p. Natalia Wójcik/

Zdjęcia>>>


Uczniowie klas I-III eksperymentują

W środę 4 października grupa starszaków i klasy I-III uczestniczyły w zajęciach Unikids, odbyły się one na świetlicy szkolnej.
Były to pierwsze z dziesięciu zaplanowanych zajęć.
Uniwersytet dziecięcy UNIKIDS to naukowa zabawa w studiowanie.
Wykłady będą dotyczyły wielu dyscyplin naukowych m.in. Astronomii, Fizyki, Paleontologii, Medycyny, Sztuki.
Na pierwszych wykładach dzieci dowiedziały się jaką temperaturę ma suchy lód, co się stanie, gdy do miski z woda wsypiemy suchy lód? Dzieci obserwowały wybuch wulkanu z piany, dowiedzieli się w jaki nietypowy sposób można nadmuchać balon. To była świetna zabawa!
Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia.

/p. Ewelina Moczek/

Zdjęcia>>>


Hejt? Jabłko w roli głównej…
   
Pod pojęciem hejt przyjmujemy działanie w internecie wymierzone w indywidualne osoby. Zjawisko, które coraz częściej jest spotykane, a nie wszyscy zdają sobie sprawę z jego tragicznych skutków. Pamiętaj, zanim udostępnisz coś w internecie – pomyśl! Rodzicu czuwaj nad tym co robi Twoje dziecko w sieci!
    Scenka z jabłkiem na lekcjach informatyki przybliżyła uczniom to zjawisko, natomiast filmik o Szymonie uświadomił kwestię cyberprzemocy. Hejt to element mowy nienawiści, którą należy zwalczać, zgłaszać, reagować, nie dopuszczać do cyberprzemocy. Hejt jest przemocą psychiczną i tak samo jak w przypadku każdej innej formy przemocy każdy ma prawo do obrony siebie, swoich praw czyli swojej godności jako człowieka.
Więcej informacji „Jak radzić sobie w sytuacji doświadczenia przez dziecko hejtu”: materiały>>>

/p. Danuta Uniwersał/

Zdjęcia>>>


Światowy Dzień Zwierząt
4 października w klasie piątej obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Stał się on okazją do zaprezentowania przez dzieci swoich pupili. Uczniowie przygotowali piękne opisy, rysunki i zdjęcia swoich domowych zwierzątek. Były to: koty, psy, chomiki, świnki morskie i króliczki. Dzieci opowiadały o opiece i trosce nad zwierzętami. Taka lekcja przyrody stała się także okazją do ukazania problematyki bezdomnych zwierząt.

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week) trwający do 10 października.

/p. Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>


W jaki sposób poznajemy świat?
   
Na powyższe pytanie odpowiedzi szukali pierwszoklasiści, którzy podczas zajęć starali się rozpoznać różne przedmioty za pomocą wybranych zmysłów. Podczas codziennych zajęć często odwołujemy się do zmysłu wzroku i słuchu, dlatego tym razem szczególną uwagę zwróciliśmy na zmysły: smaku, węchu oraz dotyku. Dzieci z zawiązanymi oczami smakowały różne artykuły spożywcze i rozpoznawały je. Uczniowie mieli okazję skosztować produktów słodkich, kwaśnych i słonych. Jak się okazało rozpoznanie produktów nie zawsze było łatwym zadaniem i nieraz wystąpiła różnica zdań pomiędzy uczniami, ale ostatecznie każdy produkt został rozpoznany. Następnie za pomocą zmysłu węchu dzieci identyfikowały rozmaite zapachy. Zapach cytrynowy uczniowie rozpoznali bardzo szybko, ale z zapachem pomarańczowym i migdałowym było nieco trudniej. Na zakończenie zadaniem uczniów było rozpoznanie przedmiotów ukrytych w woreczkach, oczywiście wyłącznie za pomocą zmysłu dotyku. Dzieci do wszystkich zadań podeszły z dużym entuzjazmem i dzielnie rozwiązywały kolejne zagadki.

/p. Natalia Wójcik/

Zdjęcia>>>


Dzień Chłopca w klasie pierwszej


   
29 września uczniowie klasy pierwszej obchodzili dzień chłopca. Z tej okazji chłopcy otrzymali upominki oraz życzenia. Szybko okazało się jednak, iż jest to świetna okazja do zabawy nie tylko dla chłopców, ale także dla ich koleżanek. Dzieci chętnie angażowały się w zabawy proponowane przez nauczyciela oraz swobodne tańce w rytm muzyki.

/p. Natalia Wójcik/

Zdjęcia>>>


Dzień Chłopaka w naszej szkole
   
29 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Przygotowania do tego święta dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego, ale nie tylko, rozpoczęły już dużo wcześniej. Przygotowały gazetkę ścienną na tę okazję, a także przeprowadziły "tajne" wybory na "najsympatyczniejszego chłopaka w szkole". Kiedy nadszedł oczekiwany dzień cała społeczność szkoły zebrała się na krótkim apelu podczas którego zostały oficjalnie ogłoszone wyniki przeprowadzonych wyborów. Wszystkie osoby, na które zostały oddane głosy zostały dodatkowo nagrodzone, natomiast główni wybrańcy otrzymali korony i szarfy najsympatyczniejszego chłopaka w szkole. W kategorii klas 1 - 3 był to Marcin Jachowicz z kl.3, a w kategorii klas 4 - 7 Witold Chromik z kl.7. Ponadto dziewczyny częstowały wszystkich zebranych chłopców lizakami. Chłopcy również przyczynili się do oprawy estetycznej tego święta ponieważ założyli krawaty lub muszki wg uznania. Mamy nadzieję, że wszyscy będą miło wspominali ten dzień, a dziewczęta chyba już nie mogą się doczekać Święta Kobiet;)

/p. Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>

 


Byliśmy w teatrze!
    26 września klasy: 4 i 5 miały okazję zobaczyć niesamowity spektakl „Buratino” w reżyserii Mariana Pecko, przygotowany specjalnie z okazji 70-lecia Teatru Banialuka.
„Z okazji 70. urodzin Teatr Lalek Banialuka proponuje widzom prawdziwą teatralną ucztę. Zrealizowany z rozmachem spektakl „Buratino” na motywach „Złotego kluczyka” Aleksego Tołstoja w reżyserii Mariána Pecki przeniesie wszystkich do bajkowej krainy, w której rzeczywistość przeplata się ze światem postaci z teatru lalek. Buratino, został stworzony na wzór Pinokia Carla Collodiego i tak jak jego pierwowzór jest drewnianą lalką wyrzeźbioną z kawałka zaczarowanego polana. Naiwny acz krnąbrny bohater, przez swoją niefrasobliwość wpada w kolejne tarapaty i przeżywa zabawne ale i pełne grozy przygody. Szczęśliwie zdobyte doświadczenia pozwalają mu zrozumieć, gdzie kryją się prawdziwe skarby i komu warto zaufać i uwierzyć. „Buratino” w bielskiej inscenizacji to nie tylko perypetie sympatycznego bohatera, ale także opowieść o teatrze.”
Tekst ze strony Teatru Banialuka http://www.banialuka.pl/buratino

        Warto było pojechać i zobaczyć.

/p. Jolanta Kuczyńska/


Młodzieżowe Zawody Strażackie

We wrześniu w Bestwinie odbyła się wspaniała impreza, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, naszej miejscowości Janowice. Były to Młodzieżowe Zawody Strażackie, w których uczestniczyły trzy zastępy. Konkurencje były różnorodne, np.: bojówka, sztafeta, musztra - wymagały dużej sprawności i wytrzymałości uczestników. Najlepszym okazał sie zastęp z Janowic - zdobył pierwsze miejsce i będzie reprezentował gminę Bestwina na zawodach powiatowych. Gratulacje dla wszystkich młodych strażaków z Janowic, a byli to: Bartosz Michulec, Jakub Portasiński, Krzysztof Janota, Mateusz Woźniak, Marek Jordanek, Mateusz Lis, Damian Kopaczka, Bartłomiej Mynarski.

/Bartosz Michulec/

Zdjęcia>>>


Sprzątanie Świata - Clean Up the World!
 
   W ramach akcji „Sprzątanie Świata” w środę szóstoklasiści na lekcji przyrody dyskutowali nad działaniami człowieka prowadzącymi do zmniejszenia śmieci w otaczającym nas środowisku. W tym celu pracowali metodą metaplanu. Postawili sobie problem „Co zrobić, aby na świecie było mniej śmieci?” Uczniowie zwrócili szczególną uwagę na konieczność segregacji śmieci oraz eliminowanie jednorazowych przedmiotów. Zajęcia na pewno uświadomiły konieczność dbania o nasze środowisko przyrodnicze.
    Uczniowie klas 4-5 w ramach tej samej akcji, tym razem w piątek, uczestniczyli w wyprawie przyrodniczej do zagajnika, gdzie mieli możliwość obserwacji różnorodnych grzybów, owadów, pajęczaków, pierścienic oraz możliwość podziwiania jesiennego piękna, którym obdarzyła nas przyroda.
Uczniowie w zagajniku rozwiązali krzyżówki o tematyce ekologicznej, które były podsumowaniem dzisiejszej wyprawy.
    Tego samego dnia uczniowie klas 5 i 6 na języku polskim, mieli możliwość porozmawiania na temat mądrej segregacji odpadów, wielokrotnego wykorzystania opakowań i różnego typu przedmiotów, tym samym zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci. Została także zaprezentowana akcja „Boomerang Bags – Świat bez Foliówek” oraz działania Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, które proponuje różne rozwiązania w ramach segregacji odpadów oraz zmniejszenia ich wytwarzania.
    Ponadto, w ramach współpracy miłośników przyrody z wolontariuszami naszej szkoły (i nie tylko szkoły), ruszyła akcja „Stop foliówkom!” Są już pierwsze efekty! Część osób zrezygnowała z jednorazowych foliowych opakowań na rzecz torebek papierowych i opakowań wielokrotnego użytku. Brawo!
Ale to nie wszystko!
Od października rusza „produkcja” :) toreb wielokrotnego użycia. Mamy już materiały, są chętni do uszycia siatek i tore
b. Już niedługo zaprezentujemy nasze prace, które mamy nadzieję, choć w części, zastąpią reklamówki i foliowe jednorazówki. Do prac włączyli się nauczyciele, rodzice, uczniowie naszej szkoły, uczniowie Zespołu Szkół "Silesia" w Czechowicach- Dziedzicach oraz Biblioteka Publiczna w Janowicach.
Wszystkim zaangażowanym DZIĘKUJEMY!

/p. Jolanta Kuczyńska i p. Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>


„Jak zadbać o zdrowie skóry?”
W tym roku szkolnym siódmoklasiści na lekcjach biologii będą się uczyć o budowie człowieka oraz będą poznawać sposoby zapobiegające wielu chorobom zagrażającym naszemu zdrowiu. Podczas wtorkowych zajęć realizowaliśmy projekt edukacyjny na temat chorób i pielęgnacji skóry młodzieńczej. Uczniowie dowiedzieli się jak dbać o zdrowie skóry oraz jak udzielić pomocy poparzonym osobom, a także nauczyli się rozpoznawać niepokojące zmiany na skórze. Wielu uczniów przygotowało ciekawe informacje.

/p. Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>


Wizyta policjanta w klasie pierwszej
Edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementem ich kształcenia, dlatego już w pierwszych tygodniach września rozmawialiśmy o zasadach bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Odwiedził nas także pan policjant - mł.asp. Kamil Chrapek, który przybył do nas z Komisariatu Policji w Czechowicach – Dziedzicach. Podczas spotkania dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach, prawidłowym powiadamianiu służb ratunkologowych, sposobach zachowania się, gdy zaczepi nas nieznajoma osoba oraz rzeczach, które są dla dziecka niebezpieczne i z których nie powinno samo korzystać. Największe emocje wzbudziły jednak u uczniów opowiadania o codziennej pracy policji oraz możliwość dotknięcia, a nawet przymierzenia policyjnych akcesoriów. Dzieci mogły przymierzyć czapkę, kamizelkę kuloodporną oraz dokładnie obejrzeć kajdanki czy pałkę policyjną. Na zakończenie spotkania w sali uczniowie otrzymali opaski odblaskowe, z których obiecali korzystać. To jednak jeszcze nie koniec atrakcji! Ku wielkiej radości uczniów, przed budynkiem szkoły czekał radiowóz, który dzieci nie tylko obejrzały z zewnątrz, ale mogły również do niego wsiąść, a nawet samodzielnie włączyć sygnały świetlne i dźwiękowe.
Serdecznie dziękujemy za interesujące spotkanie i przekazaną wiedzę!

/p. Natalia Wójcik/

Zdjęcia>>>


Światowy Dzień Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk
We wtorek 19 września uczniowie klasy szóstej na lekcji przyrody w ramach Światowego Dnia Fauny i Flory tworzyli mapy występowania gatunków zwierząt najbardziej zagrożonych wyginięciem. Zapoznali się z przyczynami zagrożeń, uświadamiając sobie jednocześnie rolę człowieka w niszczeniu wielu siedlisk.
Zajęcia zakończyły się projekcją filmu „Korytarze życia”, który na przykładzie dużych drapieżników: wilka i niedźwiedzia opowiadał o znaczeniu korytarzy ekologicznych dla ochrony dzikich zwierząt.
Dzieci starannie wykonały swoje mapy i wzorowo pracowały na lekcji.

/p. Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>


Wolontariat w naszej szkole
Od marca zeszłego roku w naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu
24 marca 2017 została przeprowadzona debata: „Co to jest wolontariat?”. Wzięły w niej udział klasy 4-6.
W trakcie debat były prezentowane prezentacje PP oraz filmy, aby teorię poprzeć przykładami i odpatetycznić temat. Każdy film był omawiany. Filmiki były też zaprezentowane po to, by uświadomić uczniom, że w naszej szkole także od wielu lat działa wolontariat.
W trakcie dyskusji padło wiele pomysłów, co do funkcjonowania SKW oraz możliwych do wykonania zadań.
20.04.2017 absolwentki naszej szkoły, Roksana Formas i Natalia Ewa Mynarska, w ramach przerwy egzaminacyjnej w ich w szkole, przeprowadziły lekcję o wolontariacie. Roksana ukończyła specjalny kurs wolontariacki. Dziewczyny w ciekawy sposób przybliżyły obecnym już piątoklasistom temat bezinteresownej pomocy.
29 maja dostarczyliśmy do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bielsku-Białej trzy pudła z książkami, które to zostały przekazane bibliotekom w szpitalach.
Dzięki życzliwości wielu darczyńców zdołaliśmy zebrać książki dla dzieci i dorosłych. Uczniowie i przedszkolacy wykonali także laurki dla małych pacjentów i napisali listy. Mamy nadzieję, że dzięki tym darom, na twarzach przebywających w szpitalach, zagościł uśmiech.
9 czerwca uczniowie klasy chcieli podzielić się z seniorami (i nie tylko) wiedzą i umiejętnościami związanymi z obsługą komputera i programów komputerowych. Pani Alicja Englert przygotowała plakat, zaprosiła do czytelni Biblioteki Publicznej zainteresowane takimi zajęciami osoby, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu zajął się wyborem wolontariuszy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, chęci, by przekazać ją innym.


 
W tym roku też planujemy współpracę z Samorządem Uczniowskim, Kołem Misyjnym, chcemy szerzyć wiedzę o wolontariacie, pomagać dużym i małym, także zwierzętom i podejmować różnego rodzaje bieżące akcje.
Najbliższe to:
Konkurs plastyczny na plakat: „Pomocna dłoń”
Konkurs na wiersz/opowiadanie „Pomaganie jest fajne”
Obchody Dnia Wolontariusza - spektakl –„Wichura”
Czekamy na pomysły dotyczące działań oraz prawdziwą, praktyczną współpracę.

/p. Jolanta Kuczyńska/


Ocean Wiedzy - Szkoła

    4 września 2017 roku uczniowie spotkali się po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej. Po mszy świętej, w kościele, wszyscy przybyli do szkoły aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Na wstępie wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Pani dyrektor przywitała serdecznie wszystkich zgromadzonych na sali, a w szczególności uczniów klasy 1 wraz z rodzicami, dla których był to podwójnie ważny dzień. Po powitaniu rozpoczął się występ w wykonaniu uczniów klasy 3 i kilku pierwszoklasistów, podczas którego uczniowie przypomnieli o wakacyjnych przygodach, w zabawny sposób przedstawili realia z życia szkolnego oraz przywitali gorąco młodszych kolegów, którzy dopiero wstępują w szkolne progi i wpływają na Ocean Wiedzy jakim jest Szkoła. Następnie pierwszoklasiści pod kierunkiem wychowawczyni - pani Natalii Wójcik złożyli uroczyste ślubowanie. Po wysłuchaniu ich szczerych zapewnień o gotowości do podjęcia nauki w szkole pani dyrektor przy pomocy ogromnego ołówka pasowała każdego z nich na ucznia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Janowicach oraz wręczyła pierwszoklasistom ich pierwszy ważny dokument, jakim jest legitymacja szkolna. Po tej części akademii pani dyrektor przedstawiła wszystkim zebranym nowych kolegów, którzy w tym roku dołączyli do grona uczniowskiego, a następnie wszyscy w dobrych humorach rozeszli się do klas aby przywitać się z wychowawcami i podzielić się wakacyjnymi wspomnieniami. Wszystkim uczniom i nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy aby ten rok szkolny 2017/2018 okazał się dla nich pomyślny, a pływanie po Oceanie Wiedzy jakim jest Szkoła przynosiło im satysfakcję.

/p. Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>


Dzień dobry szkoło!

 

    Żegnajcie lasy zielone,

    Żegnajcie rzeki błękitne,

    Już wrzesień idzie przez łąki

    I wrzosem liliowo kwitnie.

 

    Żegnajcie letnie przygody

    Czas już powracać do domu,

    Złocą, czerwienią się liście

    Dębów jesionów i klonów.

 

    Witaj nam szkoło radosna,

    Grająca dzwonkiem co rano!

    Dzień dobry szkoło wesoła

    Lesie i łąko dobranoc.