AKTUALNOŚCI             powrót


Światowy Dzień Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk


We wtorek 19 września uczniowie klasy szóstej na lekcji przyrody w ramach Światowego Dnia Fauny i Flory tworzyli mapy występowania gatunków zwierząt najbardziej zagrożonych wyginięciem. Zapoznali się z przyczynami zagrożeń, uświadamiając sobie jednocześnie rolę człowieka w niszczeniu wielu siedlisk.
Zajęcia zakończyły się projekcją filmu „Korytarze życia”, który na przykładzie dużych drapieżników: wilka i niedźwiedzia opowiadał o znaczeniu korytarzy ekologicznych dla ochrony dzikich zwierząt.
Dzieci starannie wykonały swoje mapy i wzorowo pracowały na lekcji.

/p. Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>


Wolontariat w naszej szkole
Od marca zeszłego roku w naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu
24 marca 2017 została przeprowadzona debata: „Co to jest wolontariat?”. Wzięły w niej udział klasy 4-6.
W trakcie debat były prezentowane prezentacje PP oraz filmy, aby teorię poprzeć przykładami i odpatetycznić temat. Każdy film był omawiany. Filmiki były też zaprezentowane po to, by uświadomić uczniom, że w naszej szkole także od wielu lat działa wolontariat.
W trakcie dyskusji padło wiele pomysłów, co do funkcjonowania SKW oraz możliwych do wykonania zadań.
20.04.2017 absolwentki naszej szkoły, Roksana Formas i Natalia Ewa Mynarska, w ramach przerwy egzaminacyjnej w ich w szkole, przeprowadziły lekcję o wolontariacie. Roksana ukończyła specjalny kurs wolontariacki. Dziewczyny w ciekawy sposób przybliżyły obecnym już piątoklasistom temat bezinteresownej pomocy.
29 maja dostarczyliśmy do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bielsku-Białej trzy pudła z książkami, które to zostały przekazane bibliotekom w szpitalach.
Dzięki życzliwości wielu darczyńców zdołaliśmy zebrać książki dla dzieci i dorosłych. Uczniowie i przedszkolacy wykonali także laurki dla małych pacjentów i napisali listy. Mamy nadzieję, że dzięki tym darom, na twarzach przebywających w szpitalach, zagościł uśmiech.
9 czerwca uczniowie klasy chcieli podzielić się z seniorami (i nie tylko) wiedzą i umiejętnościami związanymi z obsługą komputera i programów komputerowych. Pani Alicja Englert przygotowała plakat, zaprosiła do czytelni Biblioteki Publicznej zainteresowane takimi zajęciami osoby, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu zajął się wyborem wolontariuszy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, chęci, by przekazać ją innym.


 
W tym roku też planujemy współpracę z Samorządem Uczniowskim, Kołem Misyjnym, chcemy szerzyć wiedzę o wolontariacie, pomagać dużym i małym, także zwierzętom i podejmować różnego rodzaje bieżące akcje.
Najbliższe to:
Konkurs plastyczny na plakat: „Pomocna dłoń”
Konkurs na wiersz/opowiadanie „Pomaganie jest fajne”
Obchody Dnia Wolontariusza - spektakl –„Wichura”
Czekamy na pomysły dotyczące działań oraz prawdziwą, praktyczną współpracę.

/Jolanta Kuczyńska/


Ocean Wiedzy - Szkoła

    4 września 2017 roku uczniowie spotkali się po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej. Po mszy świętej, w kościele, wszyscy przybyli do szkoły aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Na wstępie wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Pani dyrektor przywitała serdecznie wszystkich zgromadzonych na sali, a w szczególności uczniów klasy 1 wraz z rodzicami, dla których był to podwójnie ważny dzień. Po powitaniu rozpoczął się występ w wykonaniu uczniów klasy 3 i kilku pierwszoklasistów, podczas którego uczniowie przypomnieli o wakacyjnych przygodach, w zabawny sposób przedstawili realia z życia szkolnego oraz przywitali gorąco młodszych kolegów, którzy dopiero wstępują w szkolne progi i wpływają na Ocean Wiedzy jakim jest Szkoła. Następnie pierwszoklasiści pod kierunkiem wychowawczyni - pani Natalii Wójcik złożyli uroczyste ślubowanie. Po wysłuchaniu ich szczerych zapewnień o gotowości do podjęcia nauki w szkole pani dyrektor przy pomocy ogromnego ołówka pasowała każdego z nich na ucznia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Janowicach oraz wręczyła pierwszoklasistom ich pierwszy ważny dokument, jakim jest legitymacja szkolna. Po tej części akademii pani dyrektor przedstawiła wszystkim zebranym nowych kolegów, którzy w tym roku dołączyli do grona uczniowskiego, a następnie wszyscy w dobrych humorach rozeszli się do klas aby przywitać się z wychowawcami i podzielić się wakacyjnymi wspomnieniami. Wszystkim uczniom i nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy aby ten rok szkolny 2017/2018 okazał się dla nich pomyślny, a pływanie po Oceanie Wiedzy jakim jest Szkoła przynosiło im satysfakcję.

/p. Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>


Dzień dobry szkoło!

 

    Żegnajcie lasy zielone,

    Żegnajcie rzeki błękitne,

    Już wrzesień idzie przez łąki

    I wrzosem liliowo kwitnie.

 

    Żegnajcie letnie przygody

    Czas już powracać do domu,

    Złocą, czerwienią się liście

    Dębów jesionów i klonów.

 

    Witaj nam szkoło radosna,

    Grająca dzwonkiem co rano!

    Dzień dobry szkoło wesoła

    Lesie i łąko dobranoc.