AKTUALNOŚCI            powrót


Rozpoczęcie roku szkolnego

Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Janowicach odbędzie się 1 września br. o godz. 9.00 poprzez indywidualne spotkania uczniów z wychowawcami klas I – VIII wg. harmonogramu podanego przez wychowawców.
Bardzo proszę uczniów o wchodzenie do budynku szkoły z zachowaniem reżimu społecznego, przy czym uczniowie klas I – IV wchodzą wejściem głównym natomiast uczniowie klas V – VIII wejściem od tyłu budynku.
Nasza szkoła przygotowała powrót uczniów do stacjonarnej edukacji w oparciu o wytyczne MEN, GIS i MZ tworząc własne regulacje rozwiązań adekwatne do charakteru naszej placówki, do których zostały wypracowano przejrzyste procedury takie jak: korzystanie z Sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej, biblioteki, stołówki, szybkiego powiadamiania rodziców o odbiorze chorego dziecka ze szkoły czy organizowania przerw międzylekcyjnych. Określono także strefy wspólne dla rodziców(szatnia, pomieszczenie przy wejściu głównym) oraz dla uczniów (szatnia, korytarze, łazienki oraz stołówka i świetlica).
Dla bezpieczeństwa uczniów, rodziców i pracowników szkoły stworzono rozwiązania, które mają zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo pobytu w naszej placówce.
Dlatego też bardzo proszę o obowiązkowe przestrzeganie wytycznych, które Państwu przesyłam oraz szczegółowych procedur, które będą umieszczone na stronie internetowej ZSP Janowice w zakładce: Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVIT – 19.

 

Od 2 września uczniowie mogą wchodzić do budynku szkoły nie wcześniej niż o 7.30. Świetlica szkolna będzie pracować od 6.30 do 17.00 i będzie dostępna tylko i wyłącznie dla uczniów potrzebujących opieki świetlicowej z klas I –III uczących się w systemie dwuzmianowym.

Pamiętajmy! Od nas wszystkich zależy jak długo będziemy pracować i uczyć się w zaplanowanym stacjonarnym wariancie.

 

Urszula Kal - dyrektor ZSP w Janowicach