SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU


 

NASK Państwowy Instytut Badawczy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotował internetową zabawę, związaną z wartościowym i bezpiecznym wykorzystywaniem nowych technologii.
21 marca na stronie internetowej Akademii NASK udostępnione będą quizy, dotyczące bezpieczeństwa różnych narzędzi i usług sieciowych, powszechnie używanych również przez najmłodszych internautów.

Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie quizy są zaprojektowane z myślą o różnych grupach wiekowych. Dzięki temu w zabawie mogą brać udział nie tylko dzieci w wieku szkolnym, ale również młodzież i dorośli. Quizy można więc będzie wykonać na zajęciach w szkole lub w wolnym czasie w domu, również z udziałem rodziców. Każdy uczestnik zabawy będzie miał możliwość wydrukowania zaświadczenia, potwierdzającego rozwiązanie quizu.

W ramach zabawy będzie można również zapoznać się z przygotowanymi przez Akademię NASK edukacyjnymi filmy o przygodach zabawnych bohaterów: Plika i Foldera w sieci.

Dowcipna i przystępna dla dzieci treść filmów zawiera wiedzę o zasadach postępowania, które sprawiają, że korzystanie z nowych technologii staje się bezpieczniejsze i bardziej kształcące.

Zabawa będzie dostępna 21 marca przez całą dobę na stronie Akademii NASK.


Hejt? Hejtu nie promuję. Hejt banuję, bo reaguję.

 

 

 

„Jak radzić sobie w sytuacji doświadczenia przez dziecko hejtu”

    Hejt to element mowy nienawiści, hejt to forma przemocy.
Pod pojęciem hejt przyjmujemy działanie w internecie wymierzone w indywidualne osoby.
To opinia dotycząca konkretnej osoby wyrażona w sposób ostry, raniący i obrażający, wręcz „chamski”, w sposób wyrażający pogardę. Towarzyszy temu często wulgarny język.
Hejt można wyrażać w sposób: słowny, pisemny i obrazkowy.
Hejt wywołuje takie same reakcje i konsekwencje jak przemoc fizyczna jaką jest bicie, popychanie, kopanie?
Hejt jest przemocą psychiczną i tak samo jak w przypadku każdej innej formy przemocy masz prawo do obrony siebie, swoich praw czyli swojej godności jako człowieka. Każdy zasługuje na szacunek i nikt nie ma prawa wyśmiewać lub poniżać drugiej osoby z jakiegokolwiek powodu.

Spotkałeś się z hejtem!
1. Zgłoś hejt do administratora strony, portalu. Jak to możesz zrobić:
Na facebooku>>>
Twitter>>>
Goggle + >>> 
Youtube>>>   
• Lub Poprzez stronę HEJT STOP>>>
2. Wciąż nie wiesz co zrobić? Porozmawiaj z osobą dorosłą

lub zobacz poradnik dla uczniów>>>
PAMIĘTAJ!
Zanim udostępnisz coś – pomyśl!
Zanim wrzucisz lajka – pomyśl!


 

„Internet – uwaga Niebezpiecznie”:

Zachęcamy do odwiedzania poniżej zaprezentowanych stron:


Znajomość zasad bezpieczeństwa w sieci Internet nie powinna być nam obca - pamiętaj:


„Rodzice powinni nauczyć swoje dzieci
rozpoznawania ryzyka związanego z Internetem
i postępowania w niejasnych sytuacjach.
To powinno stać się tak naturalne,
jak wpajanie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy”

Viviane Reding komisarz UE
ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów

ELEMENTARZ DLA RODZICÓW -
DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE

Elementarz wydany przez UPC, informator dla rodziców, poruszający zagadnienia nowoczesnych technologii i zagrożeń z nimi związanych ... pobierz tutaj ...(PDF, 822KB)
 

Elementarz dla dzieci. Oswajanie Sieci! ... pobierz tutaj ... (PDF, 3,13MB) komplementarna do w/w elementarza dla rodziców wersja przeznaczona dla dzieci.

(źródło: www.dzieckowsieci.pl)

10 PORAD DLA RODZICÓW

10 porad dla rodziców dotyczących zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w Sieci ... pobierz tutaj ... (PDF, 215KB)
(źródło: www.dzieckowsieci.pl)

JAK INTERWENIOWAĆ?

Co robić, kiedy zawiedzie profilaktyka i dziecko poinformuje nas o jakimś nieprzyjemnym incydencie? Podstawową zasadą jest wysłuchać i nie obwiniać. Nie lekceważmy usłyszanej informacji i nie reagujmy nerwowo. „Odcięcie” od Sieci nie jest dobrym pomysłem, ponieważ to nie dziecko jest winne, że natrafiło w Internecie na niewłaściwe treści lub stało się ofiarą przestępstwa. Sprawdźmy raczej, w jaki sposób dziecko postępowało, co tak naprawdę się wydarzyło i pochwalmy je za to, że nas poinformowało. Zapewnijmy je również o naszej pomocy.

MATERIAŁY INFORMACYJNO - EDUKACYJNE DLA RODZICÓW:

Prezentacja multimedialna "Bezpieczny Internet, czyli jak ochronić swoje dziecko ..."