DOKUMENTY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH:


Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych:

PROCEDURA - AGRESJA W STOSUNKU DO NAUCZYCIELA>>>
PROCEDURA - OFIARA CZYNU KARALNEGO>>>
PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW>>>
PROCEDURA W PRZYPADKU UCZNIA, KTÓRY JEST PODEJRZANY O PALENIE PAPIEROSÓW NA TERENIE SZKOŁY>>>

PROCEDURA WANDALIZMU>>>

PROCEDURA - ZAKŁÓCANIE TOKU LEKCJI>>>

PROCEDURA - ZAMACH SAMOBÓJCZY>>>

PROCEDURA - ZNALEZIENIE NA TERENIE SZKOŁY BRONI>>>

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI>>>

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH>>>

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY>>>

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA>>>

PROCEDURA ODBIERANIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY>>>

PROCEDURA POSTĘPOWANIA JEŻELI RODZIC JEST POD WPŁYWEM>>>

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE NIE ODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA>>>

PROCEDURA WYPADKÓW>>>

PROCEDURA KRADZIEŻY>>>