EWALUACJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH


Ewaluacja 2019


Ewaluacja 2018


Ewaluacja 2017


Ewaluacja 2016


Ewaluacja 2015


Ewaluacja 2014

Zewnętrzna:

Wewnętrzna:


Ewaluacja 2013


Ewaluacja 2012