Krótko o historii szkoły

stary budynek szkolySzkoła Podstawowa w Janowicach położona jest w centrum wsi. Do szkoły uczęszczają też uczniowie z obwodu Starej Wsi, Bielska-Białej oraz Bestwiny. Do lat 80-tych XIX wieku dzieci chodziły do szkoły do Bestwiny. Potem jedną izbę na zajęcia szkolne odstąpił mieszkaniec Janowic Józef Ślosarczyk. W tym czasie posłem do parlamentu w Wiedniu był mieszkaniec Janowic Antoni Kubik, który czynił starania, aby powstała szkoła w Janowicach. Przekazał na ten cel parcelę. Najpierw zbudowano budynek szkolny z jedną salą lekcyjną, a następnie w 1913 roku rozpoczęto budowę drugiego obiektu tzw. nowej szkoły, w której były tylko dwie sale lekcyjne. W budynku było brak urządzeń sanitarnych. W tych dwóch budynkach dzieci uczyły się do 1964 roku.

Kolejny raz podjęto starania dotyczące budowy nowej szkoły. Przewodniczącym Komitetu Budowy szkoły został ówczesny kierownik szkoły Antoni Kwaśny. Budowę rozpoczęto w 1963 roku. Mieszkańcy opodatkowali się na ten cel i oprócz tego zadeklarowali swój udział w robociźnie. W budowie szkoły partycypowała Kopalnia Katowice. W zamian za to kopalnia wynajmowała szkolny budynek przez kilka lat na okres wakacji na kolonie dla dzieci swoich pracowników. Przeprowadzała też bieżące remonty i brała udział w wyposażeniu szkoły.

Kamień węgielny wmurowano w 1963 roku i dzięki wielkiej pomocy mieszkańców Janowic 22 lipca 1964r, tj. w rocznicę powstania PRL dokonano otwarcia placówki. Szkoła ta to pomnik Tysiąclecia Państwa. nowy budynek szkoly

Obecnie patronką szkoły od 19.12.1991r jest Maria Konopnicka. Od tamtej pory w maju obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły. Zawsze jest to okazja do dobrej zabawy.

We wrześniu 2001r. do Szkoły Podstawowej zostało przyłączone przedszkole i tak powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach. Obecnie szkoła po remoncie ma nowy wizerunek. Wszyscy nam zazdroszczą tak pięknego budynku, a my z ochotą uczymy się w nim.

Opracowała mgr Jolanta Kuczyńska