Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Świetlica

Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów, składanego corocznie w sekretariacie szkoły lub świetlicy  wraz z opłatą za artykuły papiernicze.

Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie w terminie do 30 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny, a pierwszoklasiści w terminie do 20 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny.

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej (plik PDF, rozmiar 0,1 MB)

Image
2022-10-13
Rajd „Brązowego Liścia”

XX  Jubileuszowy Powiatowy Jesienny Rajd „Brązowego Liścia” Jaworze 2022 za nami!

2022-09-30
Drukarka 3D
W ostatnim tygodniu września uczniowie klas 6 i 5 brali udział w lekcji techniki z wykorzystaniem drukarki 3D.