"Janowice w legendach i podaniach"

Jak to się zaczęło?

W roku szkolnym 2011/12 przystąpiliśmy do projektu: „Szkoła z klasą 2.0”. Program ten pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. To ponadto edukacja medialna w szkole, kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii. W związku z tą akcją odbyła się szkolna debata na temat wykorzystania TIK (Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych) - czyli powstał Kodeks 2.0

Pokazując wykorzystanie TIKowych umiejętności, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku- 2012 stworzyliśmy TIKowe świąteczne życzenia dla wszystkich uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół w całej Polsce oraz dla moderatorów i ekspertów akcji. Zostały one umieszczone na youtube >>>TIKowe świąteczne życzenia od ZSP Janowice>>>

Tym samym wzięliśmy udział w konkursie: “TIKowo na święta”, na najbardziej pomysłowe życzenia świąteczne od uczniów dla wszystkich uczestników programu „Szkoła z klasą 2.0” i zdobyliśmy III miejsce w Polsce wśród uczniów szkół podstawowych.

Co było dalej?

Potem były prace nad projektami pod wspólnym hasłem: "Janowice w legendach i podaniach", które zmobilizowały bardzo wielu uczniów do działania, nawet tych, którzy początkowo wydawali się niezainteresowani. W realizację projektu, można powiedzieć, zaangażowała się cała szkoła, ale najważniejsze to to, że posługując się m.in. TIKiem uczniowie poznali zakątki Janowic i historię regionu, z którym się utożsamiają. Projekt: „Janowice w legendach i podaniach”  miał charakter interdyscyplinarny. Celem jego było poszerzenie wiedzy w dziedzinie regionalizmu, poznanie tekstów epickich regionu, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce, pisanie scenariuszy do wybranych tekstów, aktorskie zagranie ich i udokumentowanie wszystkich działań za pomocą filmów, zdjęć, prezentacji, opublikowanie w Internecie czyli wykorzystanie narzędzi TIK w praktyce.

 

Więc teraz po kolei - przeczytaj i oglądnij:

Czarna Dama>>>

Łowczy i 5 alej>>>

Gazda Papla>>>

Karczmarka>>>

Legenda pt.: "O gaździe Papli i dziadzie co uroki czynił">>>

Legenda pt.: "Pasieki">>>

Legenda pt.: "O Łowczym i pięknej Klarci">>>

Gdzie była karczma, tam krzyż stoi>>>

Legenda o Targanicach>>>

Polsko-angielskie przedstawienie "Gdzie karczma była krzyż stoi">>>

Polsko-angielskie przedstawienie „Targanice">>>

Podsumowano nasz projekt:

 

"Zamieszczony opis festiwalu jest rewelacyjny. Świetnie, że oprócz opisu przebiegu imprezy zawarto w nim również dogłębne podsumowanie Waszego uczestnictwa w programie. Daje ono szeroki i wyraźny obraz zmian ku nowoczesnej edukacji, które w tym roku dokonały się w Waszej szkole, gratuluję! Pomysł na zogniskowanie tematów projektów wokół jednego motywu - lokalnych legend - był doskonały. Połączenie nowych technologii z poznawaniem historii małej ojczyzny dało na prawdę imponujące efekty".