ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W JANOWICACH

Kalendarz szkolny na rok 2020/21     

Rozpoczęcie roku szkolnego połączone z Ślubowaniem klasy pierwszej – zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS i dyrektora ZSP 1.09.2020r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020r. – 31.12.2020r.(środa do czwartku)
Zakończenie I półrocza 22.01.2021r.

Ferie zimowe

01.02.2021r. – 14.02.2021r.

Egzamin ósmoklasisty 25,26,27 maja 2021r. (wtorek, środa, czwartek)
Termin dodatkowy: 16,17,18 czerwca 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021r. – 06.04.2021r.

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021r.

Ferie letnie

26.06.2021r. – 31.08.2021r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

DEN - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

 14.10.2020
Wszystkich Świętych  1.11.2020
Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2020
Trzech Króli 6.01.2021
Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27.05.2021
Święto Pracy 1.05.2021
Święto Konstytucji 3 Maja 3.05.2021
Dzień Dziecka 1.06.2021
Boże Ciało i piątek po tym święcie 3.06.2021 i 4.06.2021

  Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Data Rodzaj imprezy

Odpowiedzialny

01.09.2020r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 połączone z Ślubowaniem pierwszoklasistów Wychowawcy klas, dyrektor
25.09.2020r. Udział w akcji „Sprzątamy Świat” wychowawcy klas – plakaty, opowiadania…
14.10.2020r. Święto Komisji Edukacji Narodowej SU
p. A. Czerwińska
10.11.2020r Apel z okazji Święta Niepodległości p. A. Mąkosa, R. Martyniak
22.12.2020r. Wigilie klasowe, kolędowanie Wychowawcy klas
30.01.2021r. Impreza Środowiskowa Dyrektor, J. Kuczyńska, p. A. Makuchowska, p. I. Wójtowicz, wychowawcy klas
22.04.2021r. Święto Ziemi, zdrowia i bioróżnorodności

Wychowawcy klas I – III, p. M. Maśka

05.2021r. Konkurs o św. Janie Pawle II
Konkurs Promujący Małą Ojczyznę X – V
Konkurs z j. polskiego i historii
Konkurs czystości X – V
SKO
Czytelniczy
Nauczyciel katecheta
p. J. Kuczyńska
p. R. Martyniak
p. E. Żmij

p. I. Wójtowicz
30.04.2021r Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja p. R. Martyniak, opiekun SU
1.06.2021r. Dzień Sportu połączony z Dniem Patrona Szkoły p. M. Nikiel, p. M. Krężelok, wych. kl. I – III i IV - VIII,
 5.06.2021r. Piknik Rodzinny, XV Janowicki Rajd Rowerowy

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

25.06.2021r. Akademia kończąca rok szkolny 2020/21 Dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas, uczniowie kl. VIII, opiekun pocztu sztandarowego
1.09.2021r. Uroczysta akademia na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 p. K. Wróbel p. E. Żmij, opiekun pocztu sztandarowego

Współpraca z rodzicami

Data Rodzaj spotkania Tematyka
28.08.2020r. Zebranie ogólne rodziców dzieci przedszkolnych. Organizacyjno- informacyjne, przekazanie wytycznych MEN, MZ, GIS i procedur obowiązujących w przedszkolu w związku z COVID – 19, wybór do oddziałowych rad rodziców
8.09.2020r. Zebranie ogólne rodziców dzieci szkolnych Organizacyjno- informacyjne, przekazanie wytycznych MEN, MZ, GIS i procedur obowiązujących w szkole, wybory do rad oddziałowych, opiniowanie przez Radę Rodziców planów pracy, uchwalenie planu wychowawczo - profilaktycznego ZSP w Janowicach
03.11.2020r. Wywiadówka i zebranie ogólne Pedagogizacja rodziców
22.12.2020r. Informacja o zagrożeniach Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocenami nagannymi
22.12.2020r. Wystawianie ocen proponowanych za I półrocze roku szkolnego 2020/2021  
  W styczniu nie będzie zaplanowanych stacjonarnie spotkań indywidualnych z rodzicami oraz wywiadówek Omówienie wyników klasyfikacji oraz podsumowanie pracy za I półrocze
5.04.2021r. Wywiadówka, omówienie przebiegu egzaminu ósmoklasisty Informacje o postępach uczniów w nauce i zachowaniu
18.05.2021r. Informacja o zagrożeniach, indywidualne spotkanie z rodzicami Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocenami nagannymi
08.06.2021r. Informacja do rodziców - spotkania indywidualne Dzień otwarty szkoły.

W każdy I-wszy wtorek miesiąca zaplanowane są dni otwarte ZSP na indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami w godzinach od 16.30 do 17.30, oraz spotkania Zarządu Rady Rodziców.