ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W JANOWICACH

Kalendarz szkolny na rok 2017/18     

Rozpoczęcie roku szkolnego połączone z Ślubowaniem klasy pierwszej 4.09.2017r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017r. – 31.12.2017r.
Zakończenie I półrocza 26.01.2018r.

Ferie zimowe

29.01.2018r.-11.02.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018r.-03.04.2018r.

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2018r.

Ferie letnie

23.06.2018r.-31.08.2018r.

 

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w szkole

Wszystkich Świętych

01.11.2017 - środa

1 Maja

01.05.2018 - wtorek

3 Maja

03.05.2018 - czwartek

Boże Ciało

31.05.2018 - czwartek

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w przedszkolu

Wszystkich Świętych 01.11.2017 - środa
Święta Bożego Narodzenia 25-26.12.2017 - poniedziałek, wtorek
Poniedziałek Wielkanocny 02.04.2018 - poniedziałek
1 Maja 01.05.2018 - wtorek
3 Maja 03.05.2018 - czwartek
Boże Ciało 31.05.2018 - czwartek

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej

Dzień 2 maja 02.05.2018 - środa
Dzień 2 listopada 02.11.2017 - czwartek
Piątek po Bożym Ciele 01.06.2018 - piątek

  Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Data Rodzaj imprezy

Odpowiedzialny

04.09.2016r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 połączone z Ślubowaniem pierwszoklasistów program artystyczny: mgr N.Wójcik, mgr E.Olejak opiekun pocztu sztandarowego, oprawa plastyczna: mgr I.Wójtowicz, muzyczna: mgr A.Makuchowska, dyrektor, rodzice uczniów kl. I
29.09.2017r. Udział w akcji „Sprzątamy Świat” wychowawcy klas
13.10.2017r. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Wolontariatu wychowawcy klas, SU, mgr A.Czerwińska
10.2017r. Konkurs Piosenki "Gospel" p. M.Mąkosa, p. mgr B.Nycz
10.11.2017r Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości p.mgr J.Kuczyńska, p.mgr M.Piekarska
30.11.2017r. „Andrzejki” – dyskoteka dyżury nauczycieli
22.12.2017r. Wigilie klasowe, kolędowanie, kiermasz świąteczny p. mgr A. Makuchowska
p. mgr B.Nyczi, wychowawcy klas
22.01.2018r. Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu nauczyciele przedszkola
27.01.2018r. Impreza Środowiskowa Dyrektor, p. mgr J.Kuczyńska, p. mgr M.Krężelok, p. M.Nycz, p. mgr A.Makuchowska, p. mgr I. Wójtowicz,
wychowawcy klas
23.04.2018r. Święto Ziemi, zdrowia i bioróżnorodności

Wychowawcy klas I – VI, p. mgr S.Zagata

05.2018r. Konkurs o Janie Pawle II p. mgr B.Nycz
10-05.2018r. Szkolny konkurs ortograficzny  (oraz comiesięczne konkursy)

Szkolny konkurs kaligrafii

p. mgr J.Kuczyńska
10.2017-05.2018r. Szkolny konkurs "Wolontariatu" p. mgr J.Kuczyńska
04.2018r. Międzyszkolny konkurs czytelniczy p. mgr I. Wójtowicz,
10.2017r -05.2018r. Co miesięczne konkursy przyrodnicze (kategoria plastyczna, fotograficzna, wiedza) p. mgr S, Zagata
04.2018r. Coroczny konkurs SKO p. mgr E. Olejak
31.04.2018r. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

p. mgr I. Pieczka, p. mgr D.Uniwersał, opiekun SU

25.05.2018r Dzień Rodziny w przedszkolu i w kl. I-III

Wychowawcy grup przedszkolnych oraz p. mgr E. Żmij, p. mgr N. Wójcik, p. mgr E. Olejak

01.06.2018r. Dzień Sportu połączony z Dniem Patrona Szkoły p. mgr W.Łysoń, p. mgr I. Wójtowicz oraz wychowawcy klas
 09.06 lub 16.06.2018r. Piknik Rodzinny, XIII Janowicki Rajd Rowerowy

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

21.06.2018r. Uroczysty Apel Podsumowujący Rok Szkolny 2017/18 Wszyscy nauczyciele, dyrektor
22.06.2018r Uroczysta akademia kończąca rok szkolny 2017/18 dyrektor, p. mgr M.Krężelok
 
03.09.2018r. Uroczysta akademia na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 p. mgr E. Olejak

Współpraca z rodzicami

Data Rodzaj spotkania Tematyka
25.08.2017r. Zebranie ogólne rodziców dzieci przedszkolnych. Organizacyjno informacyjne i uzupełnienie rad oddziałowych
12.09.2017r. Zebranie ogólne rodziców dzieci szkolnych Organizacyjno- informacyjne i uzupełnienie rad oddziałowych, zaopiniowanie przez Radę Rodziców planów pracy, uchwalenie planu wychowawczego ZSP w Janowicach
07.11.2017r. Wywiadówka i zebranie ogólne Pedagogizacja rodziców
19.12.2017r. Indywidualne spotkanie z rodzicami Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocenami nagannymi
13.02.2018r. Wywiadówka i spotkanie z zarządem RR Omówienie wyników klasyfikacji oraz podsumowanie pracy za I półrocze
24.04.2018r. Wywiadówka Informacje o postępach uczniów w nauce i zachowaniu
15.05.2018r. Indywidualne spotkanie z rodzicami Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocenami nagannymi
08.06.2018r. Informacja do rodziców - spotkania indywidualne Powiadomienie o przewidywanych ocenach  rocznych.

W każdy I-wszy wtorek miesiąca zaplanowane są dni otwarte ZSP na indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami w godzinach od 15.30 do 16.30, oraz spotkania Zarządu Rady Rodziców.