ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W JANOWICACH

Kalendarz szkolny na rok 2018/19     

Rozpoczęcie roku szkolnego połączone z Ślubowaniem klasy pierwszej 3.09.2018r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018r. – 31.12.2018r.
Zakończenie I półrocza 25.01.2019r.

Ferie zimowe

11.02.2019r.-24.02.2019r.

Sprawdzian po klasie ósmej 15,16,17.04.2019
Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019r.-23.04.2019r.

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019r.

Ferie letnie

22.06.2019r.-31.08.2019r.

 

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w szkole

Wszystkich Świętych

01.11.2018 - czwartek

1 Maja

01.05.2019 - środa

3 Maja

03.05.2019 - piatek

Boże Ciało

20.06.2019 - czwartek

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w przedszkolu

Wszystkich Świętych 01.11.2018 - czwartek
Święta Bożego Narodzenia 25-26.12.2018 -wtorek,środa
Nowy Rok 1.01.2019 - wtorek
Poniedziałek Wielkanocny 22.04.2019 - poniedziałek
1 Maja 01.05.2019 - środa
3 Maja 03.05.2019 - piątek
Boże Ciało 20.06.2019 - czwartek

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej

Sprawdzian po ósmej klasie z języka angielskiego

17.04.2019 - środa
Dzień Zadusznych 02.11.2018 - piatek
Dzień 2 maja 02.05.2019 - czwartek
Dzień Dziecka połączony z Dniem Patrona Szkoły 31.05.2019 - piątek

  Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Data Rodzaj imprezy

Odpowiedzialny

03.09.2018r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 połączone z Ślubowaniem pierwszoklasistów program artystyczny: p.M.Kubiczek, p.K.Wróbel, opiekun pocztu sztandarowego, oprawa plastyczna: mgr I.Wójtowicz, muzyczna: mgr A.Makuchowska, dyrektor, rodzice uczniów kl. I
28.09.2018r. Udział w akcji „Sprzątamy Świat” wychowawcy klas
12.10.2018r. Święto Komisji Edukacji Narodowej  SU, p.A.Mąkosa
05.2019r. Konkurs Piosenki "Gospel" p. M.Mąkosa, p. mgr B.Nycz
9.11.2018r Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości p.M.Nikiel p.mgr M.Piekarska
29.11.2018r. „Andrzejki” – dyskoteka dyżury nauczycieli
21.12.2018r. Wigilie klasowe, kolędowanie, kiermasz świąteczny p. mgr A. Makuchowska
p. mgr B.Nyczi, wychowawcy klas
11.02.2019r. Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu nauczyciele przedszkola
9.02.2019r. Impreza Środowiskowa Dyrektor, p. mgr J.Kuczyńska, p. mgr M.Krężelok, p. mgr A.Makuchowska, p. mgr I. Wójtowicz,
wychowawcy klas
22.04.2019r. Święto Ziemi, zdrowia i bioróżnorodności

Wychowawcy klas I – VI, p. mgr A.Gajda

05.2019r. Konkurs o Janie Pawle II p. mgr B.Nycz
05.2018r.

Konkurs j.polskiego i historii

Konkurs czystości

SKO

Czytelniczy, Biblijny

p. mgr J.Kuczyńska

p.M.Piekarska

p.B.Nycz

p.I.Wójtowicz

30.04.2019r Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja p. mgr J.Kuczyńska, opiekun SU
24.05.2019r Dzień Rodziny w przedszkolu i w kl. I-III

Wychowawcy grup przedszkolnych oraz klas I-III

31.06.2019r. Dzień Sportu połączony z Dniem Patrona Szkoły p.M.Nikiel, p.M.Krężelok oraz wychowawcy klas
 08.06.2019r. Piknik Rodzinny, XIV Janowicki Rajd Rowerowy

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

19.06.2019r. Uroczysty Apel Podsumowujący Rok Szkolny 2018/19 Wszyscy nauczyciele, dyrektor
21.06.2019r Uroczysta akademia kończąca rok szkolny 2018/19 dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas, uczniowie kl.VIII, opiekun pocztu sztandarowego
02.09.2019r. Uroczysta akademia na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 p. A.Pycia, p.E.Żmij, opiekun pocztu sztandarowego

Współpraca z rodzicami

Data Rodzaj spotkania Tematyka
30.08.2018r. Zebranie ogólne rodziców dzieci przedszkolnych. Organizacyjno informacyjne i uzupełnienie rad oddziałowych
11.09.2018r. Zebranie ogólne rodziców dzieci szkolnych Organizacyjno- informacyjne i uzupełnienie rad oddziałowych, zaopiniowanie przez Radę Rodziców planów pracy, uchwalenie planu wychowawczego ZSP w Janowicach
06.11.2018r. Wywiadówka i zebranie ogólne Pedagogizacja rodziców
18.12.2018r. Indywidualne spotkanie z rodzicami Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocenami nagannymi
5.02.2019r. Wywiadówka i spotkanie z zarządem RR Omówienie wyników klasyfikacji oraz podsumowanie pracy za I półrocze
24.04.2019r. Wywiadówka Informacje o postępach uczniów w nauce i zachowaniu
14.05.2019r. Indywidualne spotkanie z rodzicami Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocenami nagannymi
08.06.2019r. Informacja do rodziców - spotkania indywidualne Powiadomienie o przewidywanych ocenach  rocznych.

W każdy I-wszy wtorek miesiąca zaplanowane są dni otwarte ZSP na indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami w godzinach od 15.30 do 16.30, oraz spotkania Zarządu Rady Rodziców.