Nasz udział w życiu parafii            powrót


Odwiedziny świętego Mikołaja
W trzecią niedzielę Adwentu zwaną Gaudete Ksiądz proboszcz otrzymał tajemniczy telefon. Okazało się, że to św. Mikołaj pyta o drogę do Janowic, ponieważ ma prezenty dla dzieci z naszej parafii. Ucieszone dzieci zaraz po Mszy świętej przywitały przybysza z dalekich stron. Święty Mikołaj wraz ze swoim „reniferem” przywieźli worek pełen słodkości dla wszystkich dzieci. Dodatkową atrakcją była możliwość uwiecznienia pamiątkowego spotkania ze świętym Mikołajem na wspólnym zdjęciu.

/K. Liberadzki/

Mikołaj w naszej parafii>>>


Dzieci naszej szkoły wraz z rodzicami aktywnie uczestniczą w tworzeniu wspólnoty Eucharystycznej.

Dzwony na kościelnej wieży uroczyście zapraszają na każdą Mszę Świętą.

W naszej parafii o godz. 11.00 sprawowana jest Przenajświętsza Ofiara ze szczególnym udziałem dzieci i młodzieży. Ten niecodzienny widok młodych ludzi otaczających ołtarz podczas Modlitwy Pańskiej i płynąca z serca modlitwa wiernych oraz czytania liturgiczne są autentycznym świadectwem zaangażowania dzieci we wspólnotę parafialną.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w przygotowanie liturgii, prosząc o dalszy aktywny udział.
/K. Liberadzki/

Zdjęcia>>>