Nasze lekcje religii.            powrót


O czym szumią liście dębu
   

W naszej szkole klasa 5 przeniosła się w wyobraźni do czasu, gdy żył jeden z patriarchów Narodu Wybranego – Abraham. Podczas katechezy uczniowie wcielili się w rolę dziennikarzy i przeprowadzili z nim wywiad. Dowiedzieli się, że Abraham i jego żona Sara, pomimo iż byli w podeszłym wieku nadal nosili w sercu pragnienie posiadania potomstwa. Abraham był cierpliwy i żył nadzieją, że Bóg spełni jego marzenie. Kochał Boga i był Mu posłuszny. Bóg pewnego dnia nagrodził
jego niezłomną wiarę obietnicą: <<O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała syna>> (por.Rdz 18, 1 – 11) Abraham siedział pod dębami Mamre u wejścia do swojego namiotu i właśnie wtedy uczniowie zaskoczyli go swoimi pytaniami.
Redaktor I usłyszał następującą odpowiedź: „jeśli ufasz Bogu, On spełnia twoje marzenia. Ja Mu ufam, dlatego Bóg mnie wynagrodził i spełnił moje marzenie”.
Redaktor II dowiedział się, jaką postawą wykazał się jego rozmówca. „Z natury jestem gościnny, cierpliwy, posłuszny oraz zawierzam Bogu swoje życie i lubię ludzi".
Redaktor III od Abrahama dowiedział się, że jego największym marzeniem było mieć syna i być blisko Boga.
Redaktor IV zapisał taką wypowiedź: „Tych trzech nieznajomych mężczyzn, wysłał do mnie sam Pan Bóg.

Krzysztof Liberadzki


Co może nas zwieść?
Uczniowie klasy 5 na jednej z katechez rozszerzyli swoją wiedzę na temat zagrożeń wiary. Odkryli prawdziwe znaczenia znaków i rzeczy uważanych za nieszkodliwe, a niekiedy będących nawet przedmiotem dobrej zabawy. Po analizie wiarygodnych tekstów okazało się, że pozory mylą. Opisane symbole posiadają złudną moc,
a omawiane ideologie skierowane są przeciwko temu, co dobre i szlachetne w każdym człowieku.

Krzysztof Liberadzki

Zdjęcia>>>


Lew i Orzeł
Uczniowie klasy 4 podsumowali zadanie dla ambitnych. Należało wcielić się w postać symbolizującą Ewangelistę. Przedstawienia symboli Ewangelistów wywodzą się z opisu czterech strażników Bożego tronu w Apokalipsie. Te cztery zwierzęta są symbolami Chrystusa: Jest człowiekiem, bo się urodził, wołem, bo umarł złożony w ofierze; lwem, bo powstał, a orłem, bo wzniósł się do nieba.
Czwartoklasiści dowiedzieli się, że każda z czterech Ewangelii
w nieco inny sposób opisuje Pana Jezusa, ponieważ Ewangeliści napisali swoje dzieła z myślą o różnych grupach adresatów.


Julia i Sara przebrane za orła i człowieka pomysłowo połączyły piękno stroju z ciekawą prelekcją na temat Ewangelistów. Dzięki Sarze i Julii symbole ewangelistów stanęły przed klasą jak żywe. Dziękujemy za ich zaangażowanie i dodatkowy wkład pracy.

Krzysztof Liberadzki


W ramach obchodów Dnia Papieskiego, pragniemy zaprosić uczniów Szkół Podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:
„Bądźcie świadkami miłosierdzia – radość niesienia pomocy”.
Celem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej radości płynącej z
 pomagania innym.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do klas I-VI szkoły podstawowej na terenie diecezji Bielsko-Żywieckiej. Konkurs rozpoczyna się 16 września, a kończy się 3 października 2016r. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik w formacie A4. Tematyka prac powinna być związana z miłosierdziem. Temat może zostać ujęty w różny sposób w zależności od wyobraźni uczestników.
Redulamin>>>

Krzysztof Liberadzki


Dziękujemy Bogu za wakacje.

U progu nowego roku szkolnego wspominaliśmy czas minionych wakacji. Wdzięczni Panu Bogu za bezpieczny wypoczynek radośnie zabieramy się do nowych zadań, które czekają na nas w szkole i w domu. Prosimy o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego, byśmy mogli zdobywać nowe umiejętności, a swoją mądrością mogli służyć sobie wzajemnie we wspólnocie szkolnej, rodzinnej i parafialnej.

Krzysztof Liberadzki