OGŁOSZENIA        powrót


 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach informuje, że zebranie informacyjno-organizacyjne dla Rodziców dzieci przyjętych na rok szkolny 2019/20 do Przedszkola Publicznego w Janowicach odbędzie się 26 sierpnia (poniedziałek) o godz. 17:00 w Przedszkolu Publicznym ul. Janowicka 100.

 


 

Placówki, które udzielają wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej>>>


Szanowni Rodzice
Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom proponujemy dla waszych dzieci spędzenie części wakacji w formie zorganizowanej.
W lipcu 2019r. w Szkole Podstawowej w Kaniowie odbędą się półkolonie dla dzieci z terenu gminy Bestwina. W godzinach 7.30. - 15.30. uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć stacjonarnych oraz wziąć udział w zaplanowanych wycieczkach.
Wypoczynek zaplanowano w dwóch turnusach:
I turnus 01.07. – 12.07.
II turnus 15.07 – 26.07.
Koszt jednego turnusu wynosi 250 zł od uczestnika.
Zgłoszenia w postaci wypełnionych Kart Kwalifikacyjnych Uczestnika Wypoczynku należy złożyć w dniach 15-17 maja 2019r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kaniowie
w godzinach 7.00. - 15.00.
Liczba miejsc ograniczona
O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach w okresie półkolonii będą decydowały następujące kryteria:
- zatrudnienie obojga rodziców,
- dziecko regularnie korzystające z opieki w świetlicy szkolnej,
- pierwszeństwo - dzieci z klas 1-4 (młodsza grupa wiekowa),
- sytuacja rodzinna dziecka.
           
KARTA KWALIFIKACYJNA>>>


Szanowni Rodzice,

Jak zapewne Państwo wiedzą, w całej Polsce trwa spór zbiorowy pracowników oświaty, który zostaje zawieszony do września. W dalszym ciągu postulujemy między innymi o:
• znaczący wzrost nakładów na edukację,
• odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister),
• zmniejszenie biurokracji w szkołach,
• wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty.

29.04.2019 r. wracamy do pracy. Zdecydowali o tym nauczyciele.
Każdego dnia byliśmy gotowi podjąć pracę, niestety, nie chciano z nami rozmawiać albo robiono to w sposób, który nie ma nic wspólnego z dialogiem.

Nasza praca to nie tylko godziny przy tablicy, ale przede wszystkim budowanie relacji. To organizacja wycieczek, imprez szkolnych, czasu pomiędzy lekcjami. To także biurokracja, która zabiera czas, który moglibyśmy poświęcić dzieciom. Ale o tym Państwo też już na pewno słyszeli z mediów i nie tylko.

Wracając do pracy, zrobimy wszystko, by dzieci w szkole jak zawsze czuły się dobrze.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy okazali nam wsparcie. Rozumiemy też rozgoryczenie tych, którzy nam go nie okazali. Większość nauczycieli to także rodzice, którzy podobnie jak Państwo, musieli zorganizować opiekę dla swoich dzieci. Żadnej ze stron nie było łatwo.

Dziękujemy za cierpliwość
Nauczyciele ZSP w Janowicach

Dokładne informacje dotyczące zawieszenia strajku na stronie>>>