OGŁOSZENIA        powrót


Szanowni Rodzice
Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom proponujemy by Wasze dzieci spędziły część ferii zimowych w formie zorganizowanej.
W styczniu 2020r. w Szkole Podstawowej w Bestwince odbędzie się zimowisko dla dzieci ze szkół z terenu gminy Bestwina. W godzinach 7.30. - 15.30. uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć stacjonarnych oraz wziąć udział w zaplanowanych wycieczkach.
Wypoczynek zaplanowano w dwóch pięciodniowych turnusach:
I turnus 13.01. – 17.01.
II turnus 20.01. – 24.01.

Koszt jednego turnusu wynosi 100 zł od uczestnika.
Zgłoszenia w postaci wypełnionych Kart Kwalifikacyjnych Uczestnika Wypoczynku należy złożyć w dniach 10 -11 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej w Bestwince (sala nr 10)
w godzinach 17.00. – 18.30.
Liczba miejsc ograniczona
O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach w okresie zimowiska będą decydowały następujące kryteria:
- zatrudnienie obojga rodziców,
- dziecko regularnie korzystające z opieki w świetlicy szkolnej,
- pierwszeństwo - dzieci z klas 1-3 (młodsza grupa wiekowa),
- sytuacja rodzinna dziecka.


 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU PRZY WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

OGŁASZA ZBIÓRKĘ DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA!
ZBIERANE BĘDĄ:
KARMA: (MAKARONY, KASZA, SUCHA KARMA, KARMA W PUSZKACH, ZABAWKI DLA ZWIERZĄT), ŚRODKI CZYSTOŚCI: (PŁYNY DO NACZYŃ, SZAMPONY DLA ZWIERZĄT I KOCE)

DARY MOŻNA PRZYNOSIĆ NA ŚWIETLICĘ (WYZNACZONE MIEJSCE) DO 10 STYCZNIA

ODPOWIEDZIALNI ZA AKCJĘ W SZKOLE: SKW I SU
JOLANTA KUCZYŃSKA, AGNIESZKA CZERWIŃSKA
 


Placówki, które udzielają wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej>>>

 


Szanowni Rodzice,

Jak zapewne Państwo wiedzą, w całej Polsce trwa spór zbiorowy pracowników oświaty, który zostaje zawieszony do września. W dalszym ciągu postulujemy między innymi o:
• znaczący wzrost nakładów na edukację,
• odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister),
• zmniejszenie biurokracji w szkołach,
• wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty.

29.04.2019 r. wracamy do pracy. Zdecydowali o tym nauczyciele.
Każdego dnia byliśmy gotowi podjąć pracę, niestety, nie chciano z nami rozmawiać albo robiono to w sposób, który nie ma nic wspólnego z dialogiem.

Nasza praca to nie tylko godziny przy tablicy, ale przede wszystkim budowanie relacji. To organizacja wycieczek, imprez szkolnych, czasu pomiędzy lekcjami. To także biurokracja, która zabiera czas, który moglibyśmy poświęcić dzieciom. Ale o tym Państwo też już na pewno słyszeli z mediów i nie tylko.

Wracając do pracy, zrobimy wszystko, by dzieci w szkole jak zawsze czuły się dobrze.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy okazali nam wsparcie. Rozumiemy też rozgoryczenie tych, którzy nam go nie okazali. Większość nauczycieli to także rodzice, którzy podobnie jak Państwo, musieli zorganizować opiekę dla swoich dzieci. Żadnej ze stron nie było łatwo.

Dziękujemy za cierpliwość
Nauczyciele ZSP w Janowicach

Dokładne informacje dotyczące zawieszenia strajku na stronie>>>