OGŁOSZENIA        powrót


 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach, informuje, że pracownicy zespołu w referendum przeprowadzonym w dniach 20.03 – 22. O3.2019 r. przez zarząd Oddziału ZNP w Bestwinie opowiedzieli się za przystąpieniem do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty.
W związku z powyższym informuję, że jeżeli związki zawodowe i strona rządowa nie podpiszą porozumienia, to od 8.04.2019 r. szkoła i przedszkole nie będą mogły zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci i uczniów, ponieważ o ilości pracowników przystępujących do akcji strajkowej dyrektor zostanie poinformowany w dniu rozpoczęcia strajku.
Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie, w miarę możliwości, opieki swoim dzieciom w okresie akcji protestacyjnej prowadzonej w szkole i w przedszkolu.
Informuję także, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia przedszkola, szkoły, do której uczęszcza dziecko, jest usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, za którą przysługuje zasiłek opiekuńczy.