OGŁOSZENIA            powrót


Zimowisko 2019
W okresie ferii zimowych - w dniach 11.02.2019r. – 15.02.2019r. pod patronatem Urzędu Gminy i GOPS w Bestwinie w Szkole Podstawowej w Janowicach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów ze szkół z terenu gminy Bestwina.
W godzinach 7.30. - 15.30. uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć stacjonarnych oraz wziąć udział w zaplanowanych wycieczkach.
Liczba miejsc ograniczona
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 15.01. – 17.01.2019r. u wychowawców
w świetlicach szkolnych w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie.
Koszt dla jednego uczestnika wynosi 100 zł.
O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach w okresie ferii będą decydowały następujące kryteria:
- dziecko rodziców pracujących,
- dziecko regularnie korzystające z opieki w świetlicy szkolnej,
- sytuacja rodzinna dziecka,
- pierwszeństwo - dzieci z klas 1-4 (młodsza grupa wiekowa).