OGŁOSZENIA            powrót


Ogłoszenie
Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci zapisanych do Przedszkola Publicznego w Janowicach na rok szkolny 2017/18 odbywać się będzie w sekretariacie szkoły od dnia 21 – 28 czerwca 2017 roku. (Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego).


Akcja letnia
Lista dzieci zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach, które organizowane będą w Kaniowie:
Frączek Filip, Portasińska Iga, Rezik Maja, Wojtyła Emily
Wpłaty na półkolonie przyjmowane będą przez panie: Bożenę Furczyk i Mariolę Płachno w Szkole Podstawowej w Kaniowie w dniach 12 - 14 czerwca w godzinach od 7.00 do 17.00.


„Lato 2017 w Gminie Bestwina”

Rodzicu
Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom związanym z trudnościami z zagospodarowaniem czasu Twojego dziecka w okresie wakacji, proponujemy dla niego spędzenie części okresu wolnego od nauki w formie zorganizowanej.
W lipcu 2017r. w Szkole Podstawowej w Kaniowie zorganizowane będą półkolonie dla dzieci z terenu gminy Bestwina.
Wypoczynek zaplanowano w dwóch 50-osobowych turnusach:
I turnus 3.07. – 14.07.
II turnus 17.07 – 28.07.
Koszt jednego turnusu wynosi 250zł od uczestnika.
Nabór prowadzony będzie przez panie: Mariolę Płachno i Bożenę Furczyk w dniach 15-19 maja 2017r. w godzinach 7.00. - 17.00. w Szkole Podstawowej w Kaniowie.
W przypadku gdy ilość zgłoszeń przekroczy zaplanowaną na turnus liczbę uczestników, zostanie przeprowadzona dodatkowa weryfikacja, której kryteriami będą:
- zatrudnienie obojga rodziców,
- sytuacja rodzinna dziecka.

Regulamin>>>


Chcesz pomóc? Zrób to z nami!
Podarujmy książki dla szpitalnych bibliotek!


„Książki to jedyne miejsce, gdzie istnieje współczucie, pociecha, szczęście… i miłość. Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając. Książki nigdy nie odchodzą, nawet wtedy, gdy się je źle traktuje.” (Atramentowe serce C. Funke)


Książka bywa lekiem, wiedzą to dobrze ci, którym czytanie pomogło w samotności, smutku, lęku i chorobie. Dlatego też miejscem, gdzie nie powinno ich nigdy zabraknąć są szpitale, zwłaszcza te, w których leżą dzieci. Ośrodek WOMBB włącza się w akcję Wielkiej Zbiórki Książek 2017 organizowaną przez Fundację Zaczytani.org. To już III edycja tej akcji, którą objęły patronatem: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezydenci zaczytanych miast.
Zbierane są książki dla dzieci, młodzieży, dorosłych i przekazywane później do bibliotek szpitali oraz innych placówek medycznych w całej Polsce. Akcja prowadzona jest głównie w pięciu miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, jednak postanowiliśmy (WOMBBytani) umożliwić zbiórkę także mieszkańcom Bielska-Białej i okolic, na pewno i u nas znajdą się chętni do pomocy.
Co można zrobić?
Przedszkole i szkoła zbierają wśród dzieci i nauczycieli książki wydane po 2000 roku
(używane, ale w bardzo dobrym stanie, także literaturę popularną dla dorosłych).
Zbiórka trwa do od 15 do 26 maja.

Książki można zostawiać w pracowni humanistycznej lub pudle kartonowym znajdującym się przy bibliotece szkolnej.
Do tego dnia można przywozić do nas książki, które następnie zostaną przekazane za pomocą WOMBB do miejsca głównej zbiórki –Krakowa.
Więcej można przeczytać na: >>>Stronie Fundacj>>>

Szkolny Klub Wolontariatu
Jolanta Kuczyńska


"Akcja 1% dla mojej szkoły"
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”
Nr KRS 0000237488
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Janowice, ul.Korczaka 2
43-512 Bestwina


Wykaz podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017


Podziękowanie

  W imieniu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Janowicach składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za rok 2014 przyczyniając się do rozwoju naszej Placówki.

Pozyskane w ten sposób fundusze służą nam do stałego wzbogacania dla uczniów i przedszkolaków bazy dydaktycznej. Ostatnio zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający (mikser, kolumny, mikrofony) z czego bardzo się cieszymy, bo wykorzystaliśmy go już na dwóch imprezach środowiskowych: „Dzień Babci i Dziadka” i „Mała Syrenka”.

 

 Doceniamy Państwa szlachetny gest, raz jeszcze Dziękując Wszystkim, mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w tym roku.  

 Społeczność ZSP Janowice


INFORMACJA
Gmina Bestwina realizuje krajowy program Karta Dużej Rodziny, przysługujący rodzinom wielodzietnym, bez względu na dochód, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- do 18. roku życia
- kontynuujące naukę - do 25. roku życia
- z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych.
Karta wydawana jest bezpłatnie.
Wnioski oraz wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4

Kierownik: mgr Beata Szypka


Problem z wyświetlaniem zdjęć

Rywalizacja pomiędzy różnego typu oprogramowaniem czasami zamienia się w otwartą wojnę. Sytuację taką możemy zaobserwować właśnie teraz. Informatycy - twórcy przeglądarki Firefox walczą z producentami przeglądarki Google Chrome.

Używając przeglądarki innej niż Chrome nie możemy skorzystać ze wszystkich możliwości webowego pakietu biurowego tej firmy, dodatkowo niemożliwe jest korzystanie np. z edytora zdjęć zawartego w usłudze Google+.

Dlatego też obecnie nasze zdjęcia znajdujące sie na Google+ można przeglądać mając zainstalowaną darmową przeglądarkę Google Chrome.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej wyjaśnień w artykule>>>, i innym również>>>


Informujemy, że wpłaty na Komitet Rodzicielski można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach:

Bank Spółdzielczy w Bestwinie 43 8453 0002 0000 0550 2000 0010

z dopiskiem „ komitet rodzicielski za …….imię i nazwisko dziecka”