OGŁOSZENIA                           powrót


UWAGA - KONKURS BIBLIJNY!!!
VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci od 4 do 13 lat
Twoja ulubiona opowieść biblijna.

Informacje>>>


Grupa Rybek z naszego przedszkola zdobyła 1 miejsce w powiecie w plebiscycie:

GRUPA PRZEDSZKOLNA ROKU 2018 - powiat bielski!
Wyniki>>>
Dziękujemy za każde wsparcie:)
 

Gratulujemy Pani Karolinie Wróbel sukcesu - 3 miejsca w plebiscycie:

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA ROKU 2018 - powiat bielski.

Wyniki>>>


Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, informacje dotyczące listy uczestników półkolonii LATO 2018 W GMINIE BESTWINA, zainteresowani rodzice mogą uzyskać w sekretariacie szkoły.


Rodzicu
Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom związanym z trudnościami z zagospodarowaniem czasu Twojego dziecka w okresie wakacji, proponujemy dla niego spędzenie części okresu wolnego od nauki w formie zorganizowanej.
W lipcu 2018r. w Szkole Podstawowej w Bestwinie zorganizowane będą półkolonie dla dzieci z terenu gminy Bestwina.
Wypoczynek zaplanowano w dwóch 50-osobowych turnusach:
I turnus 2.07. – 13.07.
II turnus 16.07 – 27.07.
Koszt jednego turnusu wynosi 250zł od uczestnika.
Nabór prowadzony będzie przez panie: Mariolę Płachno i Bożenę Furczyk w dniach 7-9 maja 2018r. w godzinach 7.00. - 17.00. w Szkole Podstawowej w Bestwinie.
W przypadku gdy ilość zgłoszeń przekroczy zaplanowaną na turnus liczbę uczestników, zostanie przeprowadzona dodatkowa weryfikacja, której kryteriami będą:
- zatrudnienie obojga rodziców,
- sytuacja rodzinna dziecka.


Ważne! Nabór na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci do 10 maja >>>


Zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolu odbywają się w dniach 8 marca 2018r – 23 marca 2018r. Na dyżur może zostać zapisane dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało do przedszkola na terenie gminy Bestwina.
W tym roku dyżur pełnią następujące przedszkola:
Przedszkole Publiczne w BESTWINIE w dniach 02.07.2018r – 31.07.2018r - karta zgłoszenia do pobrania>>>
Przedszkole Publiczne w JANOWICACH w dniach 01.08.2018r- 24.08.2018r - karta zgłoszenia do pobrania>>>


Przypominamy, że odpłatność za posiłki do 5-tego każdego miesiąca
 „widoczna” na koncie zgodnie z kwotą podaną przez wychowawcę
na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:
nr 68 8453 0002 0000 4705 2000 0080 z dopiskiem nazwisko i imię dziecka za co.


"Akcja 1% dla mojej szkoły"
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”
Nr KRS 0000237488
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Janowice, ul.Korczaka 2
43-512 Bestwina


Podziękowanie

  W imieniu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Janowicach składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku przyczyniając się do rozwoju naszej Placówki.

 

 Doceniamy Państwa szlachetny gest, raz jeszcze Dziękując Wszystkim, mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w tym roku.  

 Społeczność ZSP Janowice


INFORMACJA
Gmina Bestwina realizuje krajowy program Karta Dużej Rodziny, przysługujący rodzinom wielodzietnym, bez względu na dochód, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- do 18. roku życia
- kontynuujące naukę - do 25. roku życia
- z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych.
Karta wydawana jest bezpłatnie.
Wnioski oraz wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4
Kierownik: mgr Beata Szypka


Informujemy, że wpłaty na Komitet Rodzicielski można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach:
Bank Spółdzielczy w Bestwinie 43 8453 0002 0000 0550 2000 0010
z dopiskiem „ komitet rodzicielski za …….imię i nazwisko dziecka”