PEDAGOG SZKOLNY        powrót                archiwum pedagoga>>>


Godziny pracy pedagoga szkolnego
Poniedziałek
9.00 -15.30
Wtorek
12.30 – 16.00
15.15-16.00 konsultacje dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu)
Środa
8.30 – 14.30
Czwartek
10.00 – 15.00
Piątek
8.30 – 14.30


"Rozmawiaj ze swym dzieckiem" - o roli rozmowy rodziców z dziećmi
„Wszelkiego rodzaju zaburzenia dziecięce powstają na skutek faktu, że rodzice nie rozmawiają z nimi wystarczająco.
Dzieci odczuwają o wiele większą potrzebę ich obecności i komunikowania aniżeli przesadzonej troskliwości, higieny czy homogenizowanego mleka”.
/Francoise Dolto/
Wychowanie dziecka to między innymi rozmawianie z nim. Rozmowa –ujmując rzecz najprościej- to wymiana zdań, co oznacza, że wszyscy jej uczestnicy mają równe prawo zarówno do mówienia, jak i do tego, by być wysłuchanym oraz mają obowiązek wysłuchania tego, co mówi rozmówca. W ostatnich latach coraz częściej i coraz głośniej mówi się o tym, że dorośli zbyt mało czasu poświęcają na bycie z dzieckiem i na rozmowy z nim. Młode pokolenie wychowywane przez telewizję i komputery nie radzi sobie z problemami codziennego życia. Dzieci nie mają kontaktu z rodzicami, nie rozmawiają z nimi – z różnych powodów (nie chcą, nie potrafią, nie potrzebują?), a to z kolei rzutuje na ich zachowanie. Nierzadko w swoich zachowaniach stają się agresywne, egoistyczne, albo zalęknione i nieporadne...

    Czytaj całość>>>>
 


SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA – konkurs!
Nasza szkoła została zgłoszona do konkursu „Szkoła dobrego wychowania organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.
Konkurs będzie trwał od września 2017r.do kwietnia 2018r. i będzie polegał na wykonaniu następujących zadań:
• Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.
• Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre”.
• Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”.
• Przeprowadzenie inscenizacji „Na planecie grzeczności” na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników.
• Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”.
• Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania - pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.
Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do aktywnego udziału i zaangażowania. Jeśli wykonamy nasze zadania szkoła otrzyma tytuł i dyplom „Szkoła dobrego wychowania”.

Koordynator konkursu - pedagog szkolny - p. Agnieszka Czerwińska