Pracownicy szkoły w roku szkolnym 2020/21

 mgr Urszula Kal – dyrektor szkoły

mgr Monika Krężelok – zastępca dyrektora, n-l wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Małysz – n-l nauczania przedszkolnego

mgr Renata Matusik – n-l nauczania przedszkolnego

mgr Ewa Szyma  – n-l nauczania przedszkolnego

mgr Karolina Pniok– n-l nauczania przedszkolnego

mgr Magdalena Nycz - n-l nauczania przedszkolnego 

mgr Magdalena Jonkisz  - n-l nauczania przedszkolnego 

mgr Małgorzata Łukasik – n-l nauczania przedszkolnego

mgr Ewelina Olejak – n-l edukacji wczesnoszkolnej

mgr Elżbieta Żmij – n-l edukacji wczesnoszkolnej

mgr Karolina Wróbel - n-l edukacji wczesnoszkolnej
Marcelina Kubiczek - n-l edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Pycia - n-l edukacji wczesnoszkolnej

mgr Barbara Śleziak-Dranka - nauczyciel wspomagający
mgr Ewelina Nikiel - nauczyciel wspomagający

mgr Ewelina Moczek - świetlica szkolna

mgr Jolanta Kuczyńska – n-l języka polskiego i historii

mgr Dorota Suchy – n-l języka polskiego

mgr Renata Martyniak – n-l historii

mgr Marlena Niemczyk-Handzlik – n-l języka angielskiego

Aleksandra Mąkosa – n-l języka angielskiego

Małojło Justyna  – n-l języka angielskiego

mgr Iwona Pieczka – n-l matematyki

mgr Dorota Kuminek - n-l matematyki i fizyki

mgr Katarzyna Kupper Katarzyna – n-l fizyki
mgr Marta Nikiel - n-l wychowania fizycznego

mgr Magdalena Maśka - n-l przyrody, chemii

mgr Danuta Uniwersał – n-l informatyki

mgr Iwona Jarczyk  – n-l techniki

mgr Barbara Nycz - n-l religii
mgr Anna Makuchowska – n-l muzyki

mgr Dorota Stasicka-Pala  – n-l języka niemieckiego

mgr Ilona Wójtowicz – n-l plastyki i opiekun biblioteki 

 mgr Agnieszka Czerwińska - pedagog

            Barbara Gołuszek – sekretarz szkoły

            Barbara Gleindek – sprzątająca

            Anna Markiel – sprzątająca

Zofia Kupczak - kucharz

Henryka Kajkowska - kucharz

            Bożena Szwed - higienistka szkolna

Marian Jurzak - gospodarz budynku

Kazimierz Norymberczyk  – gospodarz budynku

Grażyna Włoszek - woźna oddziałowa

Anna Szlosarczyk - woźna oddziałowa

Barbara Stanclik - woźna oddziałowa

Małgorzata Kowalczyk  – pomoc kuchenna
Gabriela Stawowczyk – sprzątaczka