Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/18


ZARZĄD RADY RODZICÓW
PRZEWODNICZĄCA: Magdalena Gębczyńska
ZASTĘPCA: Żaneta Portasińska
SKARBNIK: Agata Dziergas
SEKRETARZ: Anna Pycia
KOMISJA REWIZYJNA: Sonia Gleindek, Katarzyna Wójcik, Joanna Mynarska

Członkowie Zarządu Rady Rodziców: Ewa Zeman, Dorota Formas, Joana Kudzia.
 

Informujemy, że wpłaty na Komitet Rodzicielski można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach:

Bank Spółdzielczy w Bestwinie 43 8453 0002 0000 0550 2000 0010

z dopiskiem „ komitet rodzicielski za …….imię i nazwisko dziecka”