Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/21


Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2020/2021 dla Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach>>>

 

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2020/2021 dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach>>>

 


 

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca: Żaneta Portasińska
Zastępca: Anna Kiedroń
Sekretarz: Agata Kondratowicz
Skarbnik: Joanna Mikoda
Komisja Rewizyjna: Bernadeta Damek, Magdalena Grygier, Katarzyna Wójcik
 

Informujemy, że wpłaty na Komitet Rodzicielski można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach:

Bank Spółdzielczy w Bestwinie 43 8453 0002 0000 0550 2000 0010

z dopiskiem „ komitet rodzicielski za …….imię i nazwisko dziecka”