Rekrutacja do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach na 2021/2022


Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2021/2022

LISTA KANDYDATÓW DO KL. I >>>

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH PP 2021 >>>

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej >>>

ZARZĄDZENIE Nr 18/2021 Wójta Gminy Bestwina z dnia 17 lutego 2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Bestwina jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/22>>>

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie rekrutacji do przedszkola>>>

ZARZĄDZENIE Nr 18/2021 Wójta Gminy Bestwina z dnia 17 lutego 2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Bestwina jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/22>>>


W związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego i zakazem wchodzenia na teren szkól i przedszkoli, o terminach podpisywania umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 oraz innych ustaleniach będziemy na bieżącą informować na stronach internetowych placówek oraz Urzędu Gminy Bestwina.


Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach z dnia 4 marca 2020r. w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej >>>

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach z dnia 4 marca 2020r. w sprawie rekrutacji do przedszkola>>>


Rekrutacja do szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej >>>

Rekrutacja do przedszkola

ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie rekrutacji do przedszkola>>>


Dyrektor ZSP w Janowicach informuje rodziców/opiekunów prawnych o miejscu realizowania obowiązku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Janowicach, zgodnie z Uchwałą nr XXV/188/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała regulująca powyższą informację>>>


Rekrutacja do przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 3/2016/2017 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JANOWICACH
z dnia 30.03.2017r.

cz.1>>>        cz.2>>>       

Rekrutacja do szkoły

ZARZĄDZENIE NR 4/2016-2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach z dnia 30.03.2017r.

cz.1>>>        cz.2>>>


Rekrutacja do przedszkola

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2015/2016>>>

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JANOWICACH
z dnia 29.02.2016r.

cz.1>>>        cz.2>>>        cz.3>>>

Rekrutacja do szkoły

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Janowicach z dnia 29.02.2016r.


Rekrutacja do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej 2015/2016

Rekrutacja do przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JANOWICACH
z dnia 27.02.2015r.

część_1    część_2

Rekrutacja do szkoły

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Janowicach z dnia 27.02.2015r.

część_1    część_2