SAMORZĄD UCZNIOWSKI i jego działalność w roku szkolnym 2020/21             powrót


Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w pierwszym półroczu 2020/2021
7 września odbyło się pierwsze spotkanie samorządu, wtedy został wybrany jego skład. Podczas spotkania Samorząd zapoznał się z dokumentami placówki. Kolejne spotkanie odbyło się 12 października, wtedy został zatwierdzony plan pracy na 1 półrocze.
Samorząd Uczniowski zaangażował się w wykonanie upominków dla całej społeczności szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przez wiele dni ozdabiali drewniane koniczynki - breloczki, po dołączeniu życzeń zostały zapakowane i wręczone nauczycielom i pracownikom szkoły.
Podczas edukacji zdalnej uczniowie brali udział w organizacji zbiórki artykułów plastycznych na rzecz Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej – akcja # gramywkolory.

Opiekunowie SU


 

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich uczniów - pracownicy szkoły ZSP Janowice.

Zdjęcia>>>


Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca: Julia Wójcik
Zastępca: Alicja Stanclik
Sekretarz: Kinga Czana
pozostały skład:
Sara Kondratowicz, Weronika Loranc, Patryk Pasierbek, Patrycja Świerczek, Kamil Zeman, Asia Wołoszczak, Magdalena Ślosarczyk, Filip Frączek, Dominik Rąba, Joanna Murawska, Amelia Pycia, Filip Kowalczyk
Opiekunowie:
Ewelina Moczek, Magdalena Maśka