Szkolny Klub Europejski

    SKE "Młody Europejczyk" działa w naszej szkole już kolejny rok. W ciągu tego czasu wielokrotnie zmieniał się skład klubu. Członkami klubu są dzieci naszej szkoły.

Na zajęciach SKE poznajemy kulturę i tradycję krajów UE oraz zgłębiamy strukturę organizacyjną UE. Swoją wiedzą dzieliliśmy się z kolegami i koleżankami z innych klas. Uczestniczyliśmy już w wielu konkursach związanych z tematyką Unii i zamierzamy w nich brać udział.

Nieodłącznym elementem naszych spotkań są ćwiczenia z języka angielskiego, które przygotowuje dla nas pani. Wiemy przecież jak istotna jest dzisiaj znajomość języków obcych. Poznając zwyczaje innych krajów nie możemy zapomnieć o naszych, a powiedzeniu: "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." mówimy stanowczo - nie! Poznając i podziwiając inność obcych krajów, dostrzegamy i doceniamy własny kraj, jego bogatą kulturę, historię i piękno.

 Mamy wiele pomysłów. Obecnie tworzymy naszą gazetkę internetową. Będziemy zawierać w niej potrzebne materiały do nauki o Unii Europejskiej, krajach europejskich, ich kulturze, historii, geografii, słynnych i zasłużonych ludziach. Będą również quizy, wywiady, zabawy oraz humor. Aby wygodniej się nam pracowało, zostaliśmy obdarowani przez rodzica- pana Moc klubowym pendrivem- dziękujemy bardzo! Planujemy także brać udział w akcji eTwinning i zrealizować tegoroczny projekt: „eTwinningowy Słownik Obrazkowy”, którego będziemy używać jako narzędzia do nauki języka angielskiego. Chcielibyśmy również zorganizować imprezy szkolne lub międzyszkolne.

To tylko niektóre z naszych planów i zamierzeń. Jesteśmy jednak pełni optymizmu i zapału, myślimy, że wiele jeszcze przed nami.


Statut SKE

Program działalności SKE

Kompedium wiedzy o Unii Europejskiej