Przedszkole Publiczne
w Janowicach

Logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Przedszkole Publiczne w Janowicach otrzymało  dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 2 500,00 zł.  

Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Celem Programu jest wsparcie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i  biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Dzięki pozyskanym środkom zostaną zakupione nowości wydawnicze.

  • Całkowita wartość projektu: 63 125,00 zł
  • Kwota dofinansowania z dotacji celowej państwa: 50 500,00 zł
  • Wkład własny Gminy: 12 625,00 zł

 

Logo: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Edukacji