Przedszkole Publiczne
w Janowicach

W środę 31 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 w budynku przedszkola w Janowicach przy ul. Janowickiej 100 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci zapisanych do naszego przedszkola.

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja i Nauczyciele przedszkola.