Przedszkole Publiczne
w Janowicach

Informacja o naborze do przedszkoli

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 ponownie będzie się odbywać przy wykorzystaniu platformy elektronicznej dostarczanej przez firmę VULCAN.

W dniu 1 marca 2024 o godz. 8.00 dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola bądź zmienić dotychczasowe przedszkole, zostanie uruchomiona strona internetowa:

gminabestwina.przedszkola.vnabor.pl

na której będzie można sprawdzić ofertę wszystkich przedszkoli oraz dokonać zapisu dziecka do przedszkola.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do 15 marca 2024r. do godz. 15.00.

3 kwietnia 2024r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, po którym od 3 do 10 kwietnia rodzice kandydatów w formie pisemnego oświadczenia zobowiązani będą do potwierdzenia woli przyjęcia. Brak takiego potwierdzenia będzie równoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki.

Na tej podstawie 12 kwietnia 2024r. podana zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Bestwina.

Informację o szczegółowych warunkach naboru można pobrać ze stron internetowych placówek oświatowych.

Zachęcamy do zapoznania się z kilkuminutowym filmem instruktażowym, który może być pomocny przy wypełnianiu wniosku:

https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

 

tabelka1

 

Termin uzupełniający dla składania wniosków wyznaczony został od 3 czerwca do 10 czerwca br. W okresie od 19 do 24 czerwca rodzice kandydatów w formie pisemnego oświadczenia zobowiązani będą do potwierdzenia woli przyjęcia. Na tej podstawie 28 czerwca podana zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli.