Przedszkole Publiczne
w Janowicach

ZEBRANIE RODZICÓW w przedszkolu 

Zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na zebranie z wychowawcami,
które odbędzie się dnia 29.08.2024 r. (czwartek) o godz. 17.00
w budynku przedszkola.