Szkoła Podstawowa
w Janowicach

21 marca: Pierwszy Dzień Wiosny, 

Dzień Poezji, Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa

Choć większość ten dzień kojarzy się z pierwszym dniem wiosny, jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z Zespołem Downa.

„21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z Zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z Zespołem Downa.

Niech ten dzień będzie świętem radosnym, a życie osób z Zespołem Downa, barwne i szczęśliwe.”

źródło: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/dzien-kolorowej-skarpetki-swiatowy-dzien-zespolu-downa/

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Po długiej zimie wyczekujemy słonecznych i ciepłych dni, a zimno i wcześnie zapadający mrok ustępują miejsca. Pierwszy dzień wiosny przypada na czas równonocy wiosennej, od tego dnia dzień będzie się stopniowo wydłużał kosztem nocy.

21 marca od 2012 roku to także Międzynarodowy Dzień Lasów. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety. W tym dniu na całym świecie organizowane są akcje mające zwrócić uwagę na lasy i ich problemy.

Źródło: https://garwolin.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/21-marca-pierwszy-dzien-wiosny-i-dzien-lasow/pop_up

21 marca obchodzony też jest Światowy Dzień Poezji. Święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Jego celem jest zachęcanie do czytania poezji, a nawet tworzenia własnych wierszy.

Źródło: https://www.pbw.edu.pl/inspiracje-edukacyjne/2199-swiatowy-dzien-poezji-21-marca-2023

W naszej szkole również obchodziliśmy ten dzień w szczególny sposób. W ramach Dnia Wagarowicza i Pierwszego Dnia Wiosny klasy ubrało się w jednolite kolory, przeważały kolory zielony i niebieski.

Jolanta Kuczyńska

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com