Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach rok szkolny 2023/2024

4 września 2023r. (poniedziałek)

Początek roku szkolnego

23 - 31 grudnia 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia - 11 lutego 2024r.

Ferie zimowe (wojewódzwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie)

28 marca - 02 kwietnia 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 czerwca 2024r.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

Ferie letnie

Grafika ozdobna - osoby piszące w socialmediach

Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach

14 października 2023r. (sobota)

Dzień Edukacji Narodowej

16 października 2023r. (poniedziałek)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2023 r. (środa)

Wszystkich Świętych (dzień wolny od pracy)

2 listopada 2023r. (czwartek)

Dzień Zaduszny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

11 listopada 2023r. (sobota)

Narodowe Święto Niepodległości

22 grudnia 2023r. (piątek)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6 stycznia 2024r. (sobota)

Święto Trzech Króli

1 maja 2024r. (środa)

1 Maja - Święto Pracy (dzień wolny od pracy)

2 maja 2024r. (czwartek)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2024r. (piątek)

Święto Narodowe 3 Maja (dzień wolny od pracy)

14-16 maja 2024r. (wtorek, środa, czwartek)

Egzamin ósmoklasisty:

  • 14 maja - Język polski
  • 15 maja - Matematyka
  • 16 maja - Język obcy nowożytny

dni wolne od zajęć dydaktycznych

30 maja 2024r. (czwartek)

Boże Ciało (dzień wolny od pracy)

31 maja 2024r. (piątek)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach w roku szkolnym 2023/2024

4 września 2023 r. (poniedziałek)

rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

14 września 2023 r. (czwartek)

zebranie rodziców dzieci szkolnych

15 grudzień 2023 r. (piątek)

przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nagannych ocenach z zachowania

18 stycznia 2024 r. (czwartek)

posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za I półrocze roku szkolnego 2023/2024

25 stycznia 2024r. (czwartek)

zebranie z rodzicami - zapoznanie z wynikami klasyfikacji śródrocznej

18 kwietnia 2024r. (czwartek)

zebranie rodziców dzieci szkolnych

13 maja 2024r. (poniedziałek)

przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nagannych ocenach z zachowania - indywidualne spotkania z rodzicami

06 czerwca 2024r. (czwartek)

przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych

13 czerwca 2024r. (czwartek)

posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna za rok szkolny 2023/2024

21 czerwca 2024r. (piątek)

zakończenie roku szkolnego 2023/2024