Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Biblioteka

Opiekunem biblioteki jest pani mgr Ilona Wójtowicz

Biblioteka szkolna jest bogato wyposażona w księgozbiór podręczny, lektury oraz w nowości wydawnicze.

W ramach zajęć bibliotecznych podejmowane są takie zadania jak:

udostępnianie zbiorów oraz udzielanie porad czytelniczych

prowadzenie statystyk szkolnych

wspieranie nauczycieli podczas realizacji ścieżek edukacyjnych - głównie czytelniczo – medialnej

współpraca z hurtownią podręczników szkolnych „MN” w Tychach celem zorganizowania „Kiermaszu podręczników szkolnych” dla klas IV-VI

współpraca z hurtownią „PICKER” oraz przedstawicielem wydawnictwa Podsiedlik –Raniowski celem pozyskania pozycji książkowych na cykliczne kiermasze „Ciekawej książki”

Image