Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Świetlica

Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów, składanego corocznie w sekretariacie szkoły lub świetlicy  wraz z opłatą za artykuły papiernicze.

Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie w terminie do 30 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny, a pierwszoklasiści w terminie do 20 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny.

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej (plik PDF, rozmiar 0,1 MB)

Image
2023-01-13
Podsumowanie pracy świetlicy szkolnej po I półroczu

Podsumowanie pracy świetlicy szkolnej po I półroczu

2022-11-09
Pasowanie na Świetlika

Pasowanie na Świetlika