Szkoła Podstawowa
w Janowicach

„Odblaskowa szkoła”

„Odblaskowa szkoła” we wrześniu i październiku w naszej szkole zostały podjęte następujące działania:

W każdej klasie pierwsza godzina wychowawcza poświęcona jest bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Wychowawcy zwracają uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne oraz ostrzegają uczniów przed beztroskim zachowaniem się na drogach i lekceważeniem obowiązujących przepisów. Dzieci uczą się prawidłowego poruszania po drodze z poboczami i prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w miejscu oznaczonym i nieoznaczonym.

W ramach „Odblaskowej szkoły” została przygotowana gazetka promująca bezpieczne zachowania na drodze.