Szkoła Podstawowa
w Janowicach

ZIMOWISKO 2024

Szanowni Rodzicemuneco de nieve

 

W trakcie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Bestwince, odbędzie się ZIMOWISKO dla dzieci z terenów naszej gminy.       

Zostaną zorganizowane dwa turnusy:

I turnus – od 29 stycznia do 2 lutego

II turnus – od 5 lutego do 9 lutego     

W godzinach 7:30 – 15:30 zakwalifikowani uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć stacjonarnych, warsztatów tematycznych oraz wziąć udział w atrakcyjnych wycieczkach.

Koszt  turnusu 200 zł  + 35 zł  obiady  (za cały tydzień)

Zgłoszenia w postaci wypełnionych Kart Kwalifikacyjnych Uczestnika Wypoczynku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (RODO)  należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń

Liczba miejsc ograniczona!

O zakwalifikowaniu uczestnika będą decydowały następujące kryteria:

  • zatrudnienie obojga rodziców,
  • regularne uczęszczanie przez ucznia na świetlicę szkolną,     
  • pierwszeństwo - dzieci z klas 1-3 (młodsza grupa wiekowa),
  • sytuacja rodzinna dziecka.

Osoby, których dziecko zostanie zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną, wraz z datą i miejscem uiszczenia opłaty. Bardzo prosimy o składanie dokumentów na świetlicę szkolną do dnia 5.01.2024 r. do Pani Eweliny Moczek. Prosimy o dokładne i czytelne wypisywanie dokumentów oraz o ich podpisanie. Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania dokumentów, prosimy o podejście na świetlice szkolną (dostępne będą od 2.01.2024 r.).

Dokumenty do pobrania: