Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Płatność za obiady 

Kwota za obiady za kwiecień 2023: 112,00 zł

Termin płatności: do 5.05.2023 r.

oplatyzaobiady