Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023

Lp Nazwisko i Imię
Przedmiot
Wychowawstwo
 1  mgr Bandoła Lidia wychowanie przedszkolne  
 2  mgr Bubak Angelina edukacja wczesnoszkolna  klasa 2a
 3  mgr Czerwińska Agnieszka wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, wdż  
 4  mgr Fiałkowski Krzysztof dyrektor szkoły, historia, wos  
 5  mgr Grabda-Pełka Magdalena wychowawca świetlicy  
 6  mgr Jarczyk Iwona technika   
 7  mgr Jonkisz Magdalena wychowanie przedszkolne  
8  mgr Kotkowska Bożena nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny   
9  mgr Kuczyńska Jolanta język polski, historia  klasa 5a
10  mgr Kuminek Dorota matematyka   klasa 6a
11  mgr Kupper Katarzyna fizyka  
12  mgr Leśniak Adriana psycholog   
13  mgr Łaciak Danuta nauczyciel współorganizujący kształcenie  
14  mgr Łukasik Małgorzata  wychowanie przedszkolne  
15  mgr Makuchowska Anna muzyka  
16  mgr Małojło Justyna język angielski  klasa 4a
17  mgr Małysz Elżbieta wychowanie przedszkolne  
18  mgr Martyniak Renata nauczyciel współorganizujący kształcenie, historia, wos  
19  mgr Maśka Magdalena przyroda, biologia, chemia  klasa 5b
20  mgr Matusiak Agnieszka logopeda  
21  mgr Moczek Ewelina wychowawca świetlicy  
22  mgr Niemczyk-Handzlik Marlena język angielski, wychowawca świetlicy  
23  mgr Nikiel Ewelina nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog szkolny  
24  mgr Nikiel Marta wych. fizyczne, wos, EDB, doradca zawodowy  klasa 7a
25  mgr Noszka Marta informatyka, technika  
26  mgr Nycz Barbara religia  
27  mgr Pieczka Iwona nauczyciel współorganizujący kształcenie  
28  mgr Pycia Anna edukacja wczesnoszkolna  klasa 3a
29  mgr Sromek Marta wychowanie przedszkolne  
30  mgr Stachura Małgorzata geografia  
31  mgr Stanclik Faustyna wychowanie przedszkolne  
32  mgr Stasicka-Pala Dorota język niemiecki  
33  mgr Suchy Dorota język polski  
34  mgr Śleziak-Dranka Barbara nauczyciel współorganizujący kształcenie  
35  mgr Tatoń Krzysztofa nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog szkolny  klasa 8a
36  mgr Wójtowicz Ilona plastyka, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy  
37  mgr Żak-Malarz Judyta edukacja wczesnoszkolna  klasa 2b
38  mgr Żmij Elżbieta edukacja wczesnoszkolna  klasa 1a