Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Dokumenty

Dokumenty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach:

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych:

Agresja w stosunku do nauczyciela (plik DOC, rozmiar 26 KB)

Ofiara czynu karalnego (plik DOC, rozmiar 24 KB)

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia (plik DOC, rozmiar 48 KB)

Wandalizm (plik DOC, rozmiar 32 KB)

Zakłócanie toku lekcji (plik DOC, rozmiar 26 KB)

Zamach samobójczy (plik DOC, rozmiar 28 KB)

Znalezienie broni na terenie szkoły (plik DOC, rozmiar 32 KB)

Kontakt z rodzicami (plik DOC, rozmiar 31 KB)

Korzystanie z telefonów komórkowych (plik DOC, rozmiar 30 KB)

Niebieska Karta (plik DOC, rozmiar 5 KB)

Odbieranie dzieci z przedszkola (plik DOC, rozmiar 12 KB)

Odbieranie uczniów ze szkoły (plik DOC, rozmiar 13 KB)

Wypadek (plik DOC, rozmiar 12 KB)

Kradzież (plik DOC, rozmiar 32 KB)

Procedury przyjmowania na świetlicę (plik PDF, rozmiar 162 KB)

Karta uczestnika świetlicy (plik PDF, rozmiar 0,1 MB)