Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Szkoła z lotu ptaka

Budowa sali gimnastycznej