Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach rok szkolny 2022/2023

1 września 2022 r. (czwartek)

Początek roku szkolnego

23-31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

16-29 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe (wojewódzwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie)

6-11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie

Grafika ozdobna - osoby piszące w socialmediach

Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach

14 października 2022 r. (piątek)

Dzień ślubowania uczniów klasy I - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

31 października 2022 r. (poniedziałek)

Dzień przed Wszystkimi Świętymi (dzień dyrektorski nr 1 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

1 listopada 2022 r. (wtorek)

Wszystkich Świętych (dzień wolny od pracy)

2 listopada 2022 r. (środa)

Dzień Zaduszny (dzień dyrektorski nr 2 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

11 listopada 2022 r. (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości (dzień wolny od pracy)

6 stycznia 2023 r. (piątek)

Święto Trzech Króli (dzień wolny od pracy)

1 maja 2023 r. (poniedziałek)

1 Maja - Święto Pracy (dzień wolny od pracy)

2 maja 2023 r. (wtorek)

Dzień pomiędzy dniami wolnymi (dzień dyrektorski nr 3 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

3 maja 2023 r. (środa)

Święto Narodowe 3 Maja (dzień wolny od pracy)

23-25 maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek)

Egzamin ósmoklasisty:

  • 23 maja - Język polski
  • 24 maja - Matematyka
  • 25 maja - Język obcy nowożytny

(trzy dni dyrektorskie nr 4, 5, 6 - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

8 czerwca 2023 r. (czwartek)

Boże Ciało (dzień wolny od pracy)

9 czerwca 2023 r. (piątek)

Dzień po Święcie Bożego Ciała (dzień dyrektorski nr 7 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

19 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dzień dyrektorski nr 8)

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego w ZSP w Janowicach w roku szkolnym 2022/2023

01 września 2022 r. (czwartek)

rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

22 września 2022 r. (czwartek)

zebranie z rodzicami

17 listopada 2022 r. (czwartek)

konsultacje z rodzicami

08 grudzień 2022 r. (czwartek)

zebranie z rodzicami - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nagannych ocenach z zachowania

22 grudnia 2022 r. (czwartek)

wystawienie ocen za I półrocze roku szkolnego 2022/2023

05 stycznia 2023 r. (czwartek)

posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za I półrocze roku szkolnego 2022/2023

12 stycznia 2023 r. (czwartek)

zebranie z rodzicami - zapoznanie z wynikami klasyfikacji śródrocznej

09 lutego 2023 r. (czwartek)

posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły za I półrocze roku szkolnego 2022/2023

30 marca 2023 r. (czwartek)

konsultacje z rodzicami

11 maja 2023 r. (czwartek)

przekazanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nagannych ocenach z zachowania

18 maja 2023 r. (czwartek)

zebranie z rodzicami

1 czerwca 2023 r. (czwartek)

przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych

14 czerwca 2023 r. (wtorek)

wystawienie ocen  rocznych za rok szkolny 2022/2023

15 czerwca 2023 r. (czwartek)

posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna za rok szkolny 2022/2023

23 czerwca 2023 r. (piątek)

zakończenie roku szkolnego 2022/2023

27 czerwca 2023 r. (wtorek)

posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły za rok szkolny 2021/2022