Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Półkolonie w ZSP Bestwinka

 polkolonie letnie copy

Szanowni Rodzice

W trakcie wakacji w Szkole Podstawowej w Bestwince, odbędą się PÓŁKOLONIE dla dzieci z terenów naszej gminy.

Zostaną zorganizowane 3 turnusy:

I turnus – od 1 do 5 lipca

II turnus – od 8 do 12 lipca

III turnus – od 15 do 19 lipca

W godzinach 7:30 – 15:30 zakwalifikowani uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć stacjonarnych, warsztatów tematycznych oraz wziąć udział w atrakcyjnych wycieczkach.

 

Koszt  turnusu 300 zł + 30 zł obiady (za cały tydzień)

 

Zgłoszenia w postaci wypełnionych Kart Kwalifikacyjnych Uczestnika Wypoczynku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (RODO) należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń (o miejscu i dacie składania wniosku decyduje dana szkoła). 

 

Wnioski prosimy składać do świetlicy w terminie do 24.05.2024 r.

Liczba miejsc ograniczona!

 

O zakwalifikowaniu uczestnika będą decydowały następujące kryteria:

- zatrudnienie obojga rodziców,

- regularne uczęszczanie przez ucznia na świetlicę szkolną,      

- pierwszeństwo - dzieci z klas 1-3 (młodsza grupa wiekowa),

- sytuacja rodzinna dziecka.

 

Osoby, których dziecko zostanie zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną, wraz z datą i miejscem uiszczenia opłaty.

 

W załączniku do pobrania:

- Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka (RODO);

- Regulamin półkolonii;