Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Projekt uczniów klasy 4a: Lektura w pudełku „Bracia Lwie Serce”

W ramach realizacji podstawy programowej z języka polskiego uczniowie klasy 4a tworzyli lektury w pudełku.

Czwartoklasiści, wykonując projekty do lektury „Bracia Lwie Serce” m.in:

  • rozwijali zdolność rozumienia utworów literackich,
  • poznali jeden z utworów literatury światowej i nabyli umiejętność mówienia o nim z wykorzystaniem potrzebnej terminologii,
  • poznając i analizując utwór, uczestniczyli w kulturze europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.
  • rozwijali zdolność dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
  • rozwijali umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania,
  • rozwijali umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy,
  • kształcili nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania,
  • rozwijali umiejętność samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy,
  • odczytywali teksty poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek).

Jolanta Kuczyńska  (opiekunka projektu, polonistka)

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com