Szkoła Podstawowa
w Janowicach

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W dniach od 1 marca 2023r. godzina 8.00 do 15 marca 2023r. godzina 15.00 w sekretariacie szkoły przyjmowane są zgłoszenia i wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają zgłoszenie, a rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wniosek wraz z kryteriami.

Załączniki: